dinsdag 10 november 2009

Nep-ex-moslims voeren strijd tegen Ehsan Jami


Het onderstaande artikel werd oorspronkelijk op 8 september 2007 gepubliceerd op de oude website van Lux et Libertas. Destijds luidde de titel Nep-ex-moslims voeren met behulp van NRC Handelsblad strijd tegen Ehsan Jami.

U las wellicht al in artikelen van Pamela Hemelrijk (zie
hier en hier) dat er islam-apologeten zijn die zich zelf "ex-moslims" noemen en een strijd voeren tegen Ehsan Jami. Die strijd wordt onder meer gevoerd via een opinie-artikel in de zogenaamde "kwaliteitskrant" NRC Handelsblad (een krant die recent door broddelwerk van Joep Dohmen al negatief van zich liet spreken en niets voor niets de bijnaam NSB Handelsblad heeft). De auteurs van het opinie-artikel zijn Peyman Jafari en Behnam Taebi. NRC Handelsblad meldt slechts het volgende over hen:

Peyman Jafari is politicoloog en Behnam Taebi doceert
techniekfilosofie aan de TU Delft. Op maandag 10 september bezoeken ze met een
delegatie van ex-moslims een moskee in Amsterdam en gaan ze in gesprek met de
voorzitter van de Vereniging van Imams in Nederland.


NRC Handelblad onthoudt zijn lezers essentiële informatie over Jafari en Taebi. Niet alleen Pamela Hemelrijk viel dit op, maar ook KeesjeMaduraatje en Leon de Winter. Laatstgenoemde schrijft in zijn commentaar Vrij spel in NRC voor linksradicale halvegaren op Elsevier.nl het volgende:
(...) de redactie van NRC onthoudt zijn lezers essentiële
informatie, zoals zij dat vaker doet.


Peyman Jafari is een kopstuk van de Internationale
Socialisten, een extremistisch-linkse splintergroep met diepe sympathie voor
islamitische terroristen en een diep verlangen naar leninistische
executiepeletons die kapitalisten en grootgrondbezitters hun gerechte straf
uitdelen.


Behnam Taebi was gemeenteraadslid van de SP maar trekt
veel met IS’ers op, zoals veel SP’ers plegen te doen, en hij lijkt een soort
verbindingsfiguur te zijn tussen de maoïsten van de SP en de
marxisten-leninisten-trotskisten van de IS.


In het verleden heeft Lux et Libertas uitgebreid aandacht besteedt aan de Internationale Socialisten. Het is een organisatie die openlijk sympathiseert met de Arabisch-Europese Liga (AEL) van de islamofascist Dyab Abou Jahjah, islamitische terreurorganisaties als Hamas en Hezbollah en het totalitaire regime van Mahmoud Ahmadinejad. Het is dan ook niet bepaald logisch dat ex-moslims zich bij een organisatie als de Internationale Socialisten zouden aansluiten of daarmee zouden sympathiseren. Alleen nep-ex-moslims zouden dat doen.

Ook de inhoud van he
t opinie-artikel van Peyman Jafari en Behnam Taebi wekt de indruk dat de auteurs geen echte ex-moslims zijn, maar zich alleen maar — waarschijnlijk uit tactische overwegingen — als afvalligen voordoen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hun commentaar op de brief van het Steuncomité Ex-Moslims, waarin wordt gepleit voor het recht op geloofsafval (met betrekking tot alle religies, inclusief de islam). Jafari en Taebi storen zich eraan dat niet alleen "islam-bashers" (lees: islam-critici) als Afshin Ellian de brief hebben ondertekend, maar ook "progressieven" (lees: politiek links-georiënteerden) als Jos de Beus en Arjo Klamer dat hebben gedaan. Het woord "islam-bashers" zouden echte ex-moslims niet snel gebruiken en de zeer zorgvuldig geformuleerde islam-kritiek van Afshin Ellian zouden echte ex-moslims alleen maar toejuichen.

Volgens Jafari en Taebi zijn de "progressieven" Jos de Beus en Arjo Klamer zich overigens "bewust van hun islamofobe gezelschap" en delen zij alleen het pleidooi van Ehsan Jami voor het recht op geloofsafval, niet diens kritiek op de islam. Ook de woorden "bewust van hun islamofobe gezelschap" zouden echte ex-moslims niet snel gebruiken. De termen "islamofobie" en "islamofoob" worden immers vooral door islam-apologeten gebruikt die iedere inhoudelijke kritiek op de islam als een soort psychiatrische aandoening willen omschrijven en zo islam-critici de mond willen snoeren.

Zo kan men het hele opinie-artikel ontleden en zich er van overtuigen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ex-moslims een dergelijke tekst zouden schrijven. Al met al lijkt het er dan ook sterk op Peyman Jafari en Behnam Taebi geen echte ex-moslims zijn, maar nep-ex-moslims die zich storen aan de islam-kritiek van de echte ex-moslim Ehsan Jami. Waarschijnlijk vonden Jafari en Taebi het tactisch sluw om zich als afvalligen voor te doen, om zo Jami eens vanuit een andere hoek te kunnen aanvallen. Tot nu toe kwamen de aanvallen immers uit de moslimhoek en de multiculti-hoek.

Veel lezers van NRC Handelsblad zullen niet beseffen dat Jafari en Taebi nep-ex-moslims zijn en wellicht denken dat Jami binnen de groep van ex-moslims een uitzondering is. Ehsan Jami is echter juist geen uitzondering, want de meeste ex-moslims die zich überhaupt openlijk durven te uiten, delen de kritiek van Jami op de islam. Iedereen die boeken van ex-moslims (zoals
Leaving Islam: Apostates Speak Out) en websites van ex-moslims (zoals Islam Watch) kent, zal dit weten.

Hoe dan ook, aanstaande maandag bezoeken Jafari en Taebi met een delegatie van andere nep-ex-moslims een moskee in Amsterdam en gaan ze in gesprek met de voorzitter van de Vereniging van Imams in Nederland. De neo-NSB'ers van NSB Handelsblad zullen er waarschijnlijk — op hun geheel eigen, misleidende manier — verslag van doen.

_____