dinsdag 15 mei 2012

Trouw-columniste Nuweira Youskine vergoelijkt doodstraf op 'afvalligheid' in islam

Hieronder vindt u een citaat van de ex-moslim Hafid Bouazza, afkomstig uit zijn recente column over islam-apologetische moslims, zoals Nuweira Youskine. Laatstgenoemde is columniste van Trouw en vergoelijkt stelselmatig de islam. Ik heb twee links aan het citaat toegevoegd. 

In haar laatste column schrijft Youskine over geloofsafval. (Aanleiding is dat er een Evangelische website geopend is voor ex-moslims en zij is maar al te blij dat er geen ruchtbaarheid aan is gegeven - zulke spiritualiteit belieft zij niet). Volgens haar is er over de doodstraf op afvalligheid in de Koran niets te vinden. Alleen ‘spirituele ellende en toorn Gods.’ (Ik ben dol op het gebruik van het woord ‘spirituele’ hier.) Nu, dit klopt niet helemaal. Zie Koran 4:89: Zij willen graag dat jullie ongelovig zijn zoals zij en zo gelijk zijn, maar neemt onder hen geen bondgenoten aan totdat zij zich begeven op het pad van Allah; maar als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie ze maar vinden en neemt geen genoten en geen helpers onder hen aan.

Een nadere omschrijving van de straf die degenen ‘die Allah en zijn profeet bestrijden’ moeten ondergaan treft men aan in 5:33: ...dat zij gedood worden of gekruisigd of dat hun handen en voeten aan weerszijden worden afgehakt... 

Ik meld dit niet om pedant te zijn, maar omdat ik ook vind dat kennis belangrijk is, als het maar geen selectieve kennis is.

(...)

Ze heeft gezegd dat ze een metaforische lezing van de Koran voorstaat. Maar geciteerde verzen laten zich moeilijk metaforisch lezen – hoe kruisigt of ontleedt of doodt men tegenstanders metaforisch? 

Zie ook: 
Het lot van een afvallige moslim, Eildert Mulder, Trouw.nl, 4 november 2011
Afvallige moslims hebben het pas echt moeilijk!, Afshin Ellian, Elsevier.nl, 28 juli 2008
De weerhaken van de islam, Tjerk Notten, ND.nl, 2 juni 2007

_____