donderdag 8 december 2011

Obama-regering maakt zich schuldig aan Orwelliaanse islam-apologie

Hieronder vindt u een citaat uit een – in het Nederlands vertaaldartikel van Bruce Bawer. 
Dat laffe cliché over de islam als een religie van de vrede blijft overeind. Een collectie onnozele beweringen over de koran –bijvoorbeeld dat hij moord zou verbieden, of dwang inzake geloofszaken– die beweringen blijven bestaan. 
En waarom blijven zij bestaan? Omdat zij aangemoedigd en bevorderd worden door programma’s als “Islamic Studies”, door angsthazen van politici en door de grote media. Nooit vergeet ik een televisie-interview dat ik een paar jaar geleden in Noorwegen zag. Een moslimpolitica vertelde aan een vrouwelijke reporter dat onder de islam mannen en vrouwen volkomen gelijk waren. De reporter glimlachte en knikte en ging over naar de volgende vraag. Of denk aan die lezing van de aartsbisschop van Canterbury in 2008, waar hij pleitte voor de sharia als een onvermijdelijke en heilzame aanvulling op de Westerse jurisprudentie. En wie kan de fameuze toespraak van president Obama vergeten, in Caïro, juni 2009, waar hij de islamitische geschiedenis en cultuur prees en waarin nagenoeg elke zin of een grove overdrijving was, of een totale leugen?

Dat soort van flagrante onwaarheden over de islam, zoals president Obama die in Caïro opdiste, zijn mantra’s voor de culturele elite. Sommigen die deze leugens herhalen, zijn onwetend genoeg om ze voor waar te houden. Anderen weten beter. Maar als het over het onderwerp islam gaat, moet ideologie zwaarder wegen dan waarheid, zo hebben zij besloten. “Respect voor diversiteit” weegt zwaarder dan waarheid. Dat is het hele multiculturalisme. Niet de waarheid omarmen is de ware deugd voor een goede multiculturalist, maar juist daarvan wegkijken in naam van culturele gevoeligheden. Ontmoet je kwaad in enige niet-Westerse cultuur –speciaal de islam– dan hoor je daar blind voor te blijven. En dag hoor je nacht te noemen, en nacht dag: schaamteloze leugens en vergoelijkende clichés over de islam moet je gelijkstellen aan ernst, verstand en openheid van geest, en onbevangen, onverbloemde uitspraken over de islamitische theologie, geschiedenis of cultuur hoor je toe te schrijven aan onbegrip en onverdraagzaamheid. 
De onderstaande video van David Wood gaat over de Orwelliaanse islam-apologie van de Amerikaanse regering. Onder druk van islamitische organisaties als CAIR, heeft de Obama-regering trainingsmateriaal voor veiligheidsdiensten in de ban gedaan. Het betreft materiaal waarin terrorisme door moslims in verband wordt gebracht met de islam. Indien bijvoorbeeld woorden als "jihadist" of "mujahideen" in het kader van moslimterrorisme worden gebruikt, zouden die wel eens de indruk kunnen wekken dat moslimterroristen door de islam worden geïnspireerd. Hoewel dat daadwerkelijk het geval is, vindt de islam-apologetische Obama-regering dergelijk traingsmateriaal moet worden gecensureerd.