zondag 31 juli 2011

Jaffe Vink over de Zuur-Linkse propaganda-krant Trouw

.
Jarenlang was de filosoof Jaffe Vink redacteur van de Trouw-rubriek Letter & Geest, waarin met name na 2001 regelmatig islam-kritische artikelen werden gepubliceerd. In 2006 wilde de hoofdredactie van Trouw dat Vink daaraan een einde maakte, maar hij weigerde en nam ontslag. Tegenwoordig wordt de rubriek Letter & Geest — net zoals de rest van de zogenaamd "christelijke" krant — gedomineerd door islam-apologetische artikelen (waarin — bij gebrek aan argumenten — islamkritiek vaak met nazisme, racisme en vreemdelingenhaat wordt geassocieerd).

Hieronder vindt u een citaat uit een interview met Jaffe Vink (HP/De Tijd, 7 juli 2006):

Er is geen open debat op de krant. Ik heb debatten gevoerd van Groningen tot Maastricht, maar op de krant zelf was dat niet mogelijk. Kwesties rond immigratie en integratie zullen de Nederlandse samenleving de komende twintig, dertig jaar blijven domineren. Als krant moet je waken voor een overdosis aan informatie op die terreinen, dat begrijp ik wel. Daarbij komt dat de kritiek altijd maar van één kant komt. Van het zogenaamde linkse front hebben we lange tijd niets vernomen over immigratie, islam, criminaliteit, oorlog en dergelijke zaken. Het is de onuitstaanbare leegte van links, zoals Jos de Beus dat eens treffend noemde.
Communist Willem Schoonen (Trouw) wil Rutte I kapotmaken, Rob Goossens, De Dagelijkse Standaard, 20 augustus 2010

_____