dinsdag 27 juli 2010

De Internationale Socialisten en het gedreun van laarzen


Op 16 mei 2007 werd op de oude website van Lux et Libertas het onderstaande artikel gepubliceerd. Bij deze de herpublicatie.

Internationale Socialisten is de naam van een extreem-linkse organisatie die bekend is om haar gewelddadige karakter. Met name tijdens anti-globalisatie-demonstraties laat deze organisatie haar aard zien door geweld en vernielingen. De Internationale Socialisten zoeken overigens steeds vaker toenadering tot het islamisme. Beide hebben gemeenschappelijke vijanden: Israël, de Verenigde Staten, het kapitalisme en het liberalisme.

Het anti-Israëlisme van de Internationale Socialisten is ronduit anti-semitisch te noemen. Daarbij speelt ook de colonne Arabische en Noord-Afrikaanse leden een rol. Met name Miriyam Aouragh is een naam die prominent genoemd mag worden in dit kader. Tijdens een anti-Israël-demonstratie op 13 april 2002 in Amsterdam bagatelliseerde zij Palestijnse zelfmoordaanslagen op Israëlische burgers door te stellen: "De zelfmoordaanslagen kunnen niet gelijkgesteld worden aan de staatsterreur van Israël."

In 2002 verschenen in het Amsterdamse studentenblad Propria Cures twee artikelen waarin de Internationale Socialisten eens kritisch onder de loep werden genomen. In het artikel Pro Logo stond het volgende:

Onderschat nooit de kracht van domme mensen in grote groepen. Wanneer we het clubje negatief ingestelde tobbers, dat zich de Internationale Socialisten noemt, weer eens het centrum van een oude Europese cultuurstad op de schop zien nemen, omdat deze jongelui van hun uitkering hun eigen krantje en posters niet kunnen bekostigen, lijkt deze stelling niet eens zo gek nog niet.

Telkens wanneer deze jonge idealisten met een paar ijzeren staven en wat Molotov cocktails een historische binnenstad aan het slopen zijn, bekruipt je een onbehagelijk gevoel. Een gevoel dat hoort bij het gedreun van laarzen.

Gedreun van laarzen? Tja, het gedachtegoed van de Internationale Socialisten lijkt ook verdacht veel op dat van hun wereldberoemde Oostenrijkse collega-socialist. Hilarisch is overigens het slot van het artikel in Propria Cures:

Dat de Internationale Socialisten geestelijk invalide zijn blijkt wel uit het aardigste programmapunt van deze club. Dat luidt dat iedereen het onvervreemdbare recht heeft op het weigeren van werk, terwijl men (volgens deze socialisten dan) tegelijkertijd beschikt over een net zo onvervreemdbaar recht op een riant basisinkomen. Wat nu als iedereen zijn onvervreemdbare rechten gaat uitoefenen? Wie betaalt dat basisinkomen als iedereen weigert te werken? Ik zeg niets meer.

Dat de Universiteit van Amsterdam al jaren ruimhartig faciliteiten beschikbaar stelt aan dit ondemocratisch gewelddadig orgaan is een bijzonder slechte zaak. Ik pleit voor het heropenen van de Limburgse staatsmijnen. Hier kunnen ruimschoots alle internationale socialisten te werk worden gesteld. Opdat ze zich nuttig kunnen maken.

Waarschijnlijk voelen de Internationale Socialisten zich meer thuis in een goelag, de socialistische variant van Center Parcs. Het Kolyma-gebied schijnt volgens sommige mensen prachtig te zijn. En ook daar kan men zich in mijnen nuttig maken, bijvoorbeeld in een goudmijn (bron foto: GulagHistory.org).


Bronnen:

Marokkanen, nazi's en socialisten hand in hand tegen Joden, Fortuynistisch Nieuwsblad, 11 oktober 2003

Pro Logo, Propria Cures, Amsterdamsch Studentenweekblad, 29 september 2002

Was Hitler links?, Marcel Roele, HP/De Tijd, 29 april 2005


Zie ook:

Universiteit van Amsterdam faciliteert Internationale Socialisten, Lux et Libertas, 24 maart 2007

Marxmechanisme, Propria Cures, Amsterdamsch Studentenweekblad, 29 september 2002

The Sick Fantasies of Naomi Klein, Robert Spencer, FrontPageMagazine.com, 19 augustus 2005


_____