donderdag 22 september 2011

Werd Erdogan door de PVV als een 'islamitische aap' bestempeld?

.
Het Nederlandse gezegde "Nu komt de aap uit de mouw" is algemeen bekend. Er zijn echter politici die dat spreekwoord niet kennen, of willen kennen. Onze premier Mark Rutte (VVD) bijvoorbeeld, die – in navolging van Alexander "de dhimmi" Pechtold (D66) – beweert dat het PVV-Kamerlid Raymond de Roon de Turkse islamist Recep Tayyip Erdogan een "islamitische aap" heeft genoemd. Die bewering is onjuist. Lees maar eens wat De Roon recent in de Tweede Kamer zei:

Erdogan noemt de Israëlische onderschepping van de Turkse flotilla onrechtmatig en een reden voor oorlog. Voortaan, zo dreigde hij, zal de Turkse marine worden meegestuurd. 
Dat is, voorzitter, extreem oorlogszuchtige taal. 
Ik vind, de PVV-fractie vindt, deze oorlogszuchtige taal van Turkije disproportioneel en ongepast. Vindt de minister dat ook? 
Is de minister het ook met mij eens, dat deze Turkse oorlogsretoriek gevaarlijk is? Dat die niet tot vrede en veiligheid leidt maar tot het tegendeel? 
Het verbaast mij, dat de Nederlandse regering dit niet krachtig heeft veroordeeld. Waarom, zo vraag ik de minister, heeft Nederland daar geen afstand van genomen en die Turkse oorlogstaal niet stevig veroordeeld? 
Voorzitter, de islamitische aap is weer eens uit de mouw gekomen. Hij zetelt ditmaal in Ankara en hij heet Erdogan. 
Want het is glashelder, dat Erdogan dit doet om zijn positie in de islamitische wereld te verstevigen. Hij wil héél graag de leidende rol van veroveren in die regio. 
Is de minister het met mij eens, dat deze oorlogsretoriek van Erdogan, een leider op het wereldtoneel onwaardig is?

Uit het bovenstaande citaat blijkt onomstotelijk dat De Roon zich spreekwoordelijk uit liet over Erdogan. Hij schold Erdogan niet voor aap uit, zoals Rutte en Pechtold beweren. Logisch dat Geert Wilders met de woorden "Doe eens normaal, man!" op deze valse aantijging reageert. Rutte en Pechtold moeten zich schamen.

_____