donderdag 20 januari 2011

De foute Duitse vrienden van de SP


In 2007 publiceerde ik een
artikel over een veelzeggend interview in het SP-partijblad De Tribune. De interviewers Rob Janssen en Elma Verhey vonden het destijds niet nodig de oud-Stasi-informant Lothar Bisky kritische vragen te stellen. Bisky was destijds de voorzitter van de Duitse Linkspartei, die tegenwoordig Die Linke heet. De SP beschouwt deze partij als haar Duitse zusterpartij en onderhoudt daarmee nauwe banden. De SP maakt daarvan ook geen geheim, want op haar website wordt veelvuldig daarover gepubliceerd. Zo blijkt dat de SP-senator Tiny Kox in 2005 sprak op een verkiezingsbijeenkomst in Kassel, een stad in de Duitse deelstaat Hessen. In 2009 feliciteerde Agnes Kant, destijds SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Die Linke met een verkiezingswinst. En vorig jaar ging het prominente SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel op "werkbezoek" bij zijn Duitse collega-socialisten.

Het stoort de SP schijnbaar niet dat Die Linke deels voortkomt uit de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (
SED), verantwoordelijk voor de Oost-Duitse onrechtsstaat DDR. Door hierop te wijzen, haalt men overigens geen oude koeien uit de sloot. Het SED-gehalte van Die Linke is tegenwoordig namelijk nog steeds hoog. Meer dan de helft van de leden was vroeger ook lid van de SED. Bovendien bevat Die Linke veel voormalige medewerkers en informanten van de Stasi, de Oost-Duitse "veiligheidsdienst". Niet zelden bezetten deze voormalige Stasi-"snuffelaars" belangrijke functies. "Honeckers erfgenamen" luidt dan ook de titel van een boek over Die Linke, geschreven door de Duitse historicus Hubertus Knabe.

Ondanks dat de DDR in Nederland nog wel eens wordt vergoelijkt, was het in werkelijkheid een totalitaire onrechtsstaat. Niet voor niets ontvluchtten zo'n 2,6 miljoen burgers de DDR, voordat dit door de bouw van
"die Mauer" bijna onmogelijk werd gemaakt. De DDR wordt door leden van Die Linke echter regelmatig vergoelijkt. En ook de ideologie van de Oost-Duitse onrechtsstaat kan binnen Die Linke op grote sympathie rekenen. Gesine Lötzsch, partijvoorzitter en vice-fractievoorzitter in de Bondsdag, noemde het communisme recent als doel van haar partij. En alsof dit allemaal niet erg genoeg is, gaf Lötzsch recent een toespraak op een extreem-linkse conferentie, waarin zij overigens nogmaals het communisme verdedigde. Dit leverde veel applaus op van het aanwezige publiek.

Na de toespraak van Gesine Lötzsch vond er een debat plaats, dat door Ulla Jepke werd geleid. Jepke maakt deel uit van de fractie van Die Linke in de Bondsdag. Zij veroorzaakte vorig jaar al eens
commotie, toen zij voormalige Stasi-spionnen voor hun "moedige inzet" prees. Daarmee rekening houdend, is het dus niet zo vreemd dat zij op 8 januari jongstleden debatleider wilde zijn op een extreem-linkse conferentie. Aan het debat nam overigens oud-RAF-terrorist Inge Viett deel, die daarbij tot extreem-links geweld opriep (zij leert het schijnbaar nooit). Het aanwezige publiek reageerde enthousiast en Ulla Jepke vond het allemaal best.

Hieronder vindt u een
reportage van het Duitse actualiteitenprogramma Fakt. Daarin komt onder meer de eerder genoemde historicus Hubertus Knabe aan het woord. Hij vindt het een schande dat een parlementslid van Die Linke een debat op een extreem-linkse conferentie leidt. Dat is inderdaad een schande, net als de nauwe banden tussen Die Linke en de SP (zowel op landelijk als lokaal niveau). Tot op heden worden die banden echter niet of nauwelijks in de media aangekaart. Ook is SP-leider Emile Roemer tot op heden niet met de foute connecties van zijn partij geconfronteerd. Kritische vragen hierover passen schijnbaar niet binnen de politieke agenda van parlementaire journalisten als Dominique van der Heyde (NOS Journaal) en Jos Heymans (RTL Nieuws).
_____