vrijdag 1 april 2011

Jean Ziegler en de 'mensenrechten'-prijs van Muammar Khadaffi

.
Zoals ik eerder berichtte, werd Libië recent geschorst als lid van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. De Zwitserse socioloog Jean Ziegler is een belangrijke adviseur van dit VN-orgaan. In de onderstaande video wordt Zieglers rol belicht bij de Al-Gaddafi International Prize for Human Rights. Deze prijs werd in 1989 door Muammar Khadaffi gelanceerd (enkele maanden na de Lockerbie-aanslag). Ziegler speelde bij die lancering een prominente rol. Bovendien won hij in 2002 zelf de prijs (hij beweert die overigens niet te hebben geaccepteerd). Andere winnaars van de prijs zijn schurken als Louis Farrakhan, Fidel Castro, Hugo Chavez en Recep Tayyip Erdogan. De onderstaande reportage is van de Schweizer Fernsehen, met Engelstalige ondertiteling._____