zondag 25 juli 2010

Belangenverstrengeling bij linkse CDA-kopstukken


Martijn Koolhoven meldt op Telegraaf.nl dat allerlei kopstukken van de linkervleugel van het CDA nevenfuncties hebben bij organisaties die zeer van overheidssubsidie afhankelijk zijn. Het gaat hierbij onder meer om (lobby-)organisaties voor "ontwikkelingshulp". Deze organisaties hebben grote belangen bij het in stand houden van de miljardensubsidies vanuit Den Haag. De bij die organisaties betrokken CDA'ers verzetten zich "toevallig" ook het felst tegen eventuele regeringsdeelname van de PVV (in een coalitie met de VVD en het CDA).

Martijn Koolhoven baseert zijn artikel op onderzoeksjournalistiek van Peter Siebelt. Daaruit komt naar voren dat er voor kopstukken op de linkervleugel van het CDA grote sommen subsidies op het spel staan (en indirect uiteraard ook hun eigen schnabbels bij de betreffende subsidie-sponzen). Er is dan ook sprake van ernstige belangenverstrengeling.

Ruud Lubbers, op dit moment informateur, heeft bijvoorbeeld diverse functies bij organisaties die volledig van overheidssubsidie afhankelijk zijn. Zijn partijgenoot Jos van Gennip (partij-ideoloog en voormalig Eerste Kamerlid) is medeoprichter en voormalig directeur van de "ontwikkelingsorganisatie" Cordaid. Alleen al in de periode 2007-2010 ontving deze subsidie-spons 421.830.126 euro belastinggeld. Ook andere linkse CDA-kopstukken — zoals Tineke Lodders (voorzitter van LBSNN) en Doekle Terpstra (voorzitter van ICCO) — hebben er belang bij dat de PVV uit de regering wordt gehouden.

De CDA'ers Ruud Lubbers, Jos van Gennip en Doekle Terpstra maken overigens deel uit van Worldconnectors (samen met zeer onfrisse lieden als Tariq Ramadan en Miriyam Aouragh). Op de website van deze lobby-club voor linkse hobby's staat een recente open brief (pdf) aan de voormalige informateurs Uri Rosenthal en Jacques Wallage. Daarin roepen onder meer drie CDA-kopstukken op de subsidiekraan voor linkse hobby's vooral niet dicht te draaien. De brief is namelijk ondertekend door Herman Wijffels, Tineke Lodders en Doekle Terpstra. Deze brief is overigens ook ondertekend door de voormalige Pol Pot-bewonderaar Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Max van den Berg (PvdA). Laatstgenoemde is in het verleden directeur van Novib geweest, een "ontwikkelingsorganisatie" die tegenwoordig Oxfam Novib heet. Deze subsidiespons subsidieerde op haar beurt overigens de Turks-nationalistische en radicaal-islamitische organisatie Milli Görüs en het anti-Israëlische Nederlands Palestina Komitee.

Zie ook:

Linkervleugel CDA steunt eigen ’subsidiebelangen’

'Links verzet binnen CDA tegen PVV is eigenbelang'

Hat tip (voor link 1) ter attentie van Het Vrije Volk.

_____