zaterdag 3 april 2010

Anti-Israëlisme Mensenrechtenraad VN aan de kaak gesteld

.
Op 27 maart 2007 werd op de oude website van Lux et Libertas het onderstaande artikel gepubliceerd. Bij deze de herpublicatie.

U heeft wellicht op NederOpinie gelezen dat Hillel Neuer — de directeur van UN Watch — op 23 maart van dit jaar een toespraak 'mocht' houden voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Die raad bestaat onder meer uit notoire verkrachters van de mensenrechten, zoals Algerije, Bangladesh, China, Cuba, Indonesië, Maleisië, Pakistan, Rusland en Saoedie-Arabië. In zijn toespraak stelde Neuer het anti-Israëlisme van de Mensenrechtenraad en de onverschilligheid voor misstanden in andere landen aan de kaak. Dat anti-Israëlisme — dat grotendeels voortkomt uit jodenhaat — was ook al een probleem van Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, de voorganger van de Mensenrechtenraad. In de Volkskrant van 13 juli 2004 stond daarover een interessant artikel van Leon de Winter. Hij schreef onder meer:

In de Mensenrechtencommissie, die het kroonjuweel van de VN zou moeten zijn, werd dit jaar opnieuw Sudan als lid gekozen ook al werden in dat land gedurende de afgelopen twee decennia twee miljoen mensen afgeslacht (het is van belang deze zin twee keer langzaam te lezen en daarna even op adem te komen). Maar liefst een kwart van alle resoluties die de commissie sinds haar oprichting heeft voortgebracht betrof een veroordeling van Israël. Niet één keer kon de commissie tot een resolutie over Iran, China of Zimbabwe besluiten.

Dit jaar bijvoorbeeld brachten de VS bij de Mensenrechtencommissie een resolutie in stemming waarin Sudan werd veroordeeld voor de 'zware overtredingen van mensenrechten en internationaal humanitair recht in Darfur'. Wat gebeurde er? De resolutie werd afgewezen. Een voorzichtig voorstel om over de mensenrechtensituatie in Iran te discussiëren kreeg geen meerderheid. Wel werden vijf veroordelende resoluties over Israël aangenomen.

De Mensenrechtencommissie is in 2006 vervangen door de Mensenrechtenraad, maar in principe is dat slechts een naamsverandering geweest. De Mensenrechtenraad wordt namelijk — net als de Mensenrechtencommissie — gedomineerd door regimes die zelf massaal mensenrechtenschendingen plegen en er een dagtaak van maken om Israël te veroordelen (de terreur van Palestijnse kant wordt overigens nooit veroordeeld).

_____