zondag 11 april 2010

Job Cohen vindt 'Moslim Broederschap' niet gevaarlijk

.
Op 13 april 2007 werd op de oude website van Lux et Libertas het onderstaande artikel gepubliceerd. Bij deze de herpublicatie.

Job Cohen, ongekroonde leider van de na-oorlogse versie van de Joodsche Raad, toont eens te meer aan dat hij collaboreert met woenstijnnazi's. Volgens de Amsterdamse burgemeester is de Moslim Broederschap geen gevaarlijke organisatie. Daarmee ontkent Cohen de feiten. De Moslim Broederschap heeft als doel de islam te verspreiden todat zij over de hele wereld heerst. Het motto van de organisatie luidt dan ook: "Allah is ons doel. De Profeet is onze leider. De Koran is onze wet. De Jihad is onze weg. Voor Allah sterven is onze hoogste verwachting."

In Opinio werd recent een interessant artikel van Lorenzo Vidino over de Moslim Broederschap gepubliceerd. Daarin stond onder meer het volgende:

Sommigen – en ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) – menen dat de Broederschap het geweld heeft afgezworen – een geweld dat de activiteiten van deze organisatie sinds haar oprichting in de jaren twintig heeft gekenmerkt – en dat ze de democratie heeft omhelsd en nu zelfs beschouwd kan worden als een legitieme bondgenoot in het streven om tegenwicht te bieden aan jihadistische groeperingen.

Anderen, zowel in het Westen als in de moslimwereld, menen dat deze houding naïef is en gebaseerd op uitlatingen van Broederschap-leiders die specifiek gericht zijn op een gehoor van goedgelovige westerlingen, waarbij niet wordt gelet op de uitlatingen van de groepering in het Arabisch en, belangrijker nog, op de feitelijke activiteiten die ze tentoonspreidt.

Zo is de islamitische terreurorganisatie Hamas een van de takken van de Moslim Broederschap in de Palestijnse gebieden (wat ook blijkt uit artikel 2 van het Handvest van Hamas).

In het Westen veinst de Moslim Broederschap vanwege opportunistische redenen echter gematigdheid. Lorenzo Vidino concludeert dan ook:

De Broederschap is vooral zo gevaarlijk omdat ze het vermogen heeft gematigdheid te veinzen wanneer ze maar wil, en intussen onder onze neus haar verdeel-en-heers-ideologie ongestoord te verspreiden.

Met betrekking tot islamistenvriend Job Cohen heeft Ariël Bruéns gelijk als hij schrijft dat het "verraad van Job Cohen, jegens ondermeer zijn mede Joden is zo diep dat er geen woorden voor zijn. Het is een slag in het gezicht van ieder mens dat beschikt over een gezond verstand. The Muslim Brotherhood ongevaarlijk verklaren is als de nazi’s afdoen als padvindersclubje."

_____