donderdag 8 april 2010

EU probeerde antisemitisme door moslims onder tapijt te vegen

.
Een citaat uit een — in het Nederlands vertaaldartikel van Siegfried Kohlhammer:

De laatste jaren vonden er over het algemeen veel vaker gewelddaden van moslims tegen niet-moslims plaats dan omgekeerd. In het jaar 2001 verzesvoudigde het aantal geweldsdelicten tegen Joden en joods eigendom in Europa. Alleen al in Frankrijk werden tussen september 2002 en maart 2003 meer dan 1300 desbetreffende ”hate crimes” geteld.

Het lot van een EU-bericht over deze golf van antisemitisme verraadt het nodige over de EU en de heersende islamofilie in Europa. Het bericht leverde niet het gewenste resultaat op – blanke autochtone jongeren als belangrijkste daders –, maar verwees naar islamitische jongeren. EU-secretaris-generaal Solana verbood midden 2003 de publicatie. Het bericht zou niet voldoen aan de kwaliteitscriteria. Toen het bericht een jaar later toch verscheen, werd het begeleid door een persmededeling: ”de grootste groep daders bij antisemitische activiteiten schijnen jonge, ontevreden blanke Europeanen te zijn”. Een andere bron van antisemitisme ”in enkele landen” zouden jonge moslims zijn. Maar uit de gegevens van het bericht bleek dat het tegendeel het geval was.

Zie ook: EU body shelves report on anti-Semitism

_____