vrijdag 26 maart 2010

Vrijheid van meningsuiting onder vuur in Canada

.
In tegenstelling tot de Verenigde Staten heeft Canada geen First Amendment, een grondwettelijk amendement dat onder meer de vrijheid van meningsuiting garandeert. De afgelopen jaren zijn zelfs regelmatig mensen voor "opiniedelicten" door de staat op een Orwelliaanse manier geïntimideerd. Dat lot trof onder meer Ezra Levant (voor het publiceren van cartoons over Mohammed) en Mark Steyn (voor kritiek op de islam). Net zoals in West-Europa treft de Orwelliaanse staatsintimidatie vooral mensen met politiek-incorrecte opinies van rechtse signatuur. Linksmensen en islamieten hoeven niet te vrezen voor intimidatie door de Canadese staat.

Op dit moment is Ann Coulter in Canada, waar zij is uitgenodigd om op drie universiteiten speeches te geven over het politiek-correcte gedachtegoed en de vrijheid van meningsuiting. Coulter is een zeer conservatieve christen, die onder andere voor haar homofobe uitspraken bekend staat (in tegenstelling tot islamisten roept zij echter niet op tot geweld jegens homoseksuelen). Ik ben uiteraard geen fan van Coulter, al zegt zij soms ook zinnige dingen. Essentieel is echter dat Coulter het recht heeft haar mening te uiten, hoe controversieel die soms ook is. Canadese linksmensen denken daar echter anders over. Coulter kon afgelopen maandag haar eerste toespraak nog wel geven, maar haar tweede toespraak (op de Universiteit van Ottawa) werd onmogelijk gemaakt door linkse relschoppers (wat, zoals Ezra Levant terecht opmerkt, schandalig is). Of Coulter haar derde speech (op de Universiteit van Calgary) kan geven is op het moment van schrijven van deze blog post nog niet bekend. Er is in ieder geval voor meer beveiliging gezorgd.

Hieronder vindt u een video waarin Megyn Kelly de Canadese journaliste Susan Cole (van de linkse tabloid Now) over de commotie rond Ann Coulter interviewt. Let vooral op de antwoorden van Cole, die herhaaldelijk duidelijk maakt niet of nauwelijks waarde te hechten aan de vrijheid van meningsuiting, met name op universiteiten. Volgens haar mogen op universiteiten alleen politiek-correcte meningen worden verkondigd. Een citaat van haar uit het interview:

Students sign off on all kinds of agreements as to how they'll behave on campus, in order to respect diversity, equity, all of the values that Canadians really care about. Those are the things that drive our political culture. Not freedoms, not rugged individualism, not free speech. It's different, and for us, it works.

Susan Cole wil, met andere woorden, de academische vrijheid aan universiteiten opofferen op het altaar van de linkse heilstaat. Kijk en luister zelf maar:_____