donderdag 17 mei 2012

Geert Wilders strijdt met kort geding tegen ESM-verdrag

PVV-leider Geert Wilders spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat, in een poging de kiezer een kans te geven zich uit te spreken over het ESM-verdrag. Dit verdrag betekent namelijk een verdere verkwanseling van de Nederlandse soevereiniteit ten faveure van de Europese Unie. De Kunduz-coalitie (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks) wil het verdrag echter zo snel mogelijke ratificeren, zodat de kiezer voor een voldongen feit wordt gezet.


_____