vrijdag 13 januari 2012

Universiteit Tilburg censureert kritiek Harrie Verbon op Rob Riemen en consorten

U zult vast wel iets hebben gehoord of gelezen over de pseudowetenschappelijke bachelor-scriptie van Henk Bovekerk, student Liberal Arts & Sciences aan de Universiteit Tilburg. In de betreffende scriptie wordt beweerd dat de PVV een fascistische partij is. Dit tot vreugde van de scriptie-begeleiders, de "menswetenschappers" Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert.

Van buiten de universiteit kwam veel kritiek op het hoge cijfer voor het broddelwerkje van Henk Bovekerk, die zijn "fascisme"-bewering onder meer baseerde op een eerder broddelwerkje van de subsidie-slurpende theoloog Rob Riemen. Ook de Tilburgse hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid Harrie Verbon kon de politiek gemotiveerde pseudowetenschap aan zijn universiteit niet langer meer aanzien. Hij publiceerde een kritische tekst op zijn weblog (de links zijn door mij toegevoegd):

Rob Riemen is directeur van het pretentieuze Nexus-instituut dat door mijn eigen universiteit in Tilburg wordt gesubsidieerd. Hij poseert als een belezen intellectueel, die voortdurend Nietzsche, Socrates, Ter Braak en nog velen anderen citeert. Hij is vorig jaar veel in het nieuws gekomen omdat hij beweerde dat de PVV een fascistische partij is. Hij 'bewees' deze claim onder meer door ruim uit "Het nationaal socialisme als rancuneleer" van Ter Braak te citeren. Ter Braak zelf citeerde ook weer uit het werk van toen al (jaren 30) overleden auteurs. Het gedachtegoed van Riemen bleek dus te bestaan uit derdehandse ideeën uit de ijstijd. Dat moest toch beter kunnen, dachten Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert, ook al verboden aan de universiteit van Tilburg. Dus trommelden ze een scriptiestudent op die op basis van één boek kennelijk, namelijk "The anatomy of Fascism" van Robert Paxton, moest bewijzen dat de PVV facistisch is (deze kennis haal ik uit de Volkskrant van 11 januari, ik heb niet de moeite gedaan om de scriptie zelf te lezen). Dat lukte uiteraard, en dus een 10 met een griffel. Dus hebben we weer de suggestie dat de PVV een gewelddadige partij is, die massamoorden wil plegen en een massabeweging op gang wil zetten van domme krachten met boekverbrandingen en met kristalnachten waarbij het land van onzuivere elementen wordt ontdaan. Inderdaad zat Wilders er niet zo erg ver naast met de suggestie dat ze nu allemaal aan de KU in T Stapel lijken te zijn geworden. Stapel is beroemd geworden omdat hij zijn 'wetenschappelijke' waarnemingen uit zijn eigen duim bleek te hebben gezogen. Hij deed dat op een erg geraffineerde manier. Het duurde lang voordat men het doorkreeg. Daar kunnen De Ruiter, Blommaerts en de scriptiestudent nog wat van leren. Want hun tamelijk onfrisse suggestie is nogal evident in strijd met wat iedere niet zo eens zo erg geoefende waarnemer van het gedrag van de PVV kan zien.

Het bestuur van de Universiteit Tilburg gaf Harrie Verbon een reprimande voor zijn kritiek, waarop hij de tekst onder protest heeft aangepast (de links zijn door Verbon zelf toegevoegd): 

Mijn bestuurders hebben mij geadviseerd het stuk dat hier oorspronkelijk stond van mijn weblog weg te halen en de scriptie van de desbetreffende student te gaan lezen. Ik volg beide adviezen op, maar het eerste advies onder protest. Voor wie mijn mening over Rob Riemen wil weten, ga naar Joop. Riemen mag volledig onfrisse ideeën over de PVV uiten, wordt evengoed door mijn eigen universiteit gesubsidieerd en wordt door collega’s van mij op pretentieuze bijeenkomsten, die ook door de universiteit worden gefinancierd, uitgenodigd om zijn zegje te doen. Er wordt hem binnen mijn instelling kennelijk geen enkele hinderpaal opgeworpen om zijn derdehands theorieën te uiten. Dat andere collega’s via een student dan een meer wetenschappelijk sausje over Riemens prietpraat willen gooien, vind ik beschamend voor de universiteit en voor de student schadelijk. Deze student is nu besmet en ik hoop voor hem niet dat hij er later last van zal krijgen.

Het is overigens opvallend dat het bestuur van de Universiteit Tilburg de klokkenluider Harrie Verbon de mond probeert te snoeren, terwijl het bestuur juist maatregelen zou moeten nemen tegen de politiek gemotiveerde scriptie-beoordeling van Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert. Geen wonder dat een vader van een toekomstige student bezorgd reageert op Verbons weblog:
Hulde, heer Verbon!
Ik probeer al dagen een antwoord te krijgen van het CvB en de Boards of Governors. Ik maak mij ernstige zorgen over deze universiteit alwaar mijn zoon in het najaar gaat studeren. Hij is PVV sympathisant, maar ik vrees met grote vrezen dat hem, zodra dit bekend is, het leven zuur wordt gemaakt en dat zijn studiewerk bewust nadelig zal worden beoordeeld. Het CvB weigert ook maar een ontvangstbevestiging te sturen, laat staan op mijn vragen in te gaan. Wat u nu gebeurt is echt het toppunt: Er is sprake van ronduit FASCISME dat u nu wel een verbod op uw mening krijgt opgelegd, maar dat de overduidelijke politieke beoordeling en provocatie van Jan Jaap de Ruiter en Blommaert (en Rob Riemen) wel alle (gesubsidideerde) ruimte krijgen. There's something rotten in the state of Denmark, ofwel de Universiteit Tilburg. Het fascsime dat men zegt te bestrijden, wordt gewoon zelf toegepast! Schandalig!

Op andere universiteiten vindt er overigens ook politiek gemotiveerde pseudowetenschap en politieke indoctrinatie plaats, bijvoorbeeld aan de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht. Indien universiteitsbesturen geen maatregelen nemen, moet de Onderwijsinspectie eens gaan ingrijpen.


Zie ook:
Scriptiekritiek door prof van KU in T weggejorist, GeenStijl, 12 januari 2011
Tilburggate: effectieve provocatie of topje van de ijsberg?, Frans Groenendijk, Keizers & Kleren, 12 januari 2011
Vingerhoets: ‘ik durfde niet naar rector te stappen’, Malini Witlox, UniversOnline.nl, 7 november 2011
Klimaatgoeroe Gore krijgt eredoctoraat universiteit Tilburg, Robin van der Kloor, Elsevier.nl, 3 november 2010

_____