woensdag 17 maart 2010

Barack Obama is een vijand van Israël

.
Uit een commentaar van Caroline Glick:

Iedereen die ook maar enige aandacht heeft besteed aan wie Barack [een afkorting van Barakeh in Arabisch] Obama was voordat hij werd verkozen, wist heel goed dat deze man een vijand van Israël is. Hij was meer dan twee decennia lid van een rabiaat antisemitische kerk. Zijn vrienden varieerden van kwaadaardige anti-Israëlische en anti-joodse lieden als onder anderen Edward Said, Rashid Khalidi, William Ayers, Jeremiah Wright, Samantha Power en Susan Rice tot radicale post-zionistische lieden als Arnie Wolf, Rahm Emmanuel, David Axelrod en niet te vergeten Joe Biden.

Zie ook:

WSJ: What is Obama thinking by attacking Israel?

Why Does Obama's Pastor Matter?

Obama and the Minister

Obama’s Church Gives Platform to Hamas Terrorists, Questions Israel’s Legitimacy

Barack Obama benoemt radicale moslim tot gezant voor de Organisatie van de Islamitische Conferentie

_____