maandag 28 december 2009

Bas de Gaay Fortman is zijn streken niet verleerd

.
Op 23 februari 2007 werd op de oude website van Lux et Libertas het onderstaande artikel gepubliceerd. Bij deze de herpublicatie.

Kent u Bas de Gaay Fortman? Zo ja, dan heeft u waarschijnlijk de "linkse lente" van de jaren zeventig nog mee gemaakt, toen half Nederland vol bewondering was over socialistische massamoordenaars als Mao Zedong. Dat betrof niet alleen Jan Marijnissen en de rest van de rode jehova's in Brabant, maar ook PPR-leider Bas de Gaay Fortman. De PPR is later overigens opgegaan in GroenLinks, maar dat is een ander verhaal. In een artikel in Opinio meldt voormalig VVD-leider Frits Bolkestein over het betreffende PPR-dwaallicht het volgende:

Ten slotte wil ik nog een enkele opmerking maken over al die meelopers van het communisme, al die intellectuelen van de zogenaamd kritische generatie, al die derde-weggers die zich bij hun bezoeken aan dictaturen een oor hebben laten aannaaien. Een aardig staaltje daarvan treft men aan in het boek Onderweg genoteerd. Reisbrieven van Bas de Gaay Fortman uit 1981. Als PPR-politicus bezocht hij China in 1973. Hij noteerde toen: “Overal valt op de belangeloosheid waarmee de mensen werken en hun gerichtheid op de maatschappij als geheel.” Zijn conclusie luidde: “China is eigenlijk een groot moreel herbewapenend land waarin de absolute eerlijkheid, reinheid, onzelfzuchtigheid en liefde regeren.” Dit in een land dat zich aan het herstellen was van die verschrikkelijke Culturele Revolutie, die aan miljoenen mensen het leven heeft gekost en China een generatie achterop heeft geholpen.

Ik bespaar u de rest van het boek, zoals De Gaay Fortmans bezoek aan RoemeniĆ«, waar hij een ‘indrukwekkend’ bezoek bracht aan ‘kameraad Ceausescu’.

Laat deze Bas de Gaay Fortman nu een van de personen zijn die een prominente rol speelden bij een censuur-actie van enkele lieden van de Universiteit Utrecht, waarbij emeritus hoogleraar Pieter van der Horst de mond werd gesnoerd. Van der Horst wilde in zijn afscheidsrede namelijk islamitische jodenhaat ter sprake brengen en dat beviel Bas de Gaay Fortman niet. Zo ziet u, hij is niets veranderd. Nog altijd heult hij met totalitaire ideologieƫn.

_____