zaterdag 28 november 2009

Ritueel slachten is gruwelijk

.
Er valt op het gebied van dierenwelzijn veel te verbeteren, met name in de bio-industrie. Toch is er in het Westen de laatste decennia het een en ander ten goede veranderd. Zo bestaat er met betrekking tot het slachten van dieren regelgeving die het lijden van de betrokken dieren enigszins moet beperken. Tevens bestaan er instanties die er op toezien dat slachters zich ook aan die regelgeving houden.

Voor "ritueel slachten" wordt in veel Westerse landen echter een uitzondering gemaakt, onder meer in Nederland en België. Met een beroep op religie mogen dieren gruwelijk worden afgeslacht. En in West-Europa neemt die praktijk, door de toename van het aantal aanhangers van de islam, gestaag toe. Alleen al in Nederland worden jaarlijks twee miljoen dieren ritueel geslacht.

De Europese Federatie van Dierenartsen (FVE), de overkoepelende organisatie van 38 Europese dierenartsenorganisaties, vindt ritueel slachten echter onacceptabel.

Zie ook: Welfare of Animals at Slaughter and Killing: A New Regulation (pdf-document).

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD, aangesloten bij de FVE) heeft hetzelfde standpunt met betrekking tot ritueel slachten. In een persbericht uit 2008 wordt onder meer het volgende geschreven:

De extra maatregelen, die bij het ritueel slachten nodig zijn
om dieren vast te zetten, leiden tot veel stress bij dieren. Bovendien wordt bij
het ritueel slachten de hals doorgesneden als het dier nog bij bewustzijn is. De
periode waarin vervolgens door verbloeding het bewustzijnsverlies intreedt, kan
bij bijvoorbeeld runderen en schapen oplopen tot twee minuten. Tijdens die
periode is er sprake van onnodige pijn en lijden.

Op grond van het bovenstaande neemt de KNMvD het volgende standpunt in:

De beroepsorganisatie van dierenartsen pleit er (...) voor dat
dieren voortaan alleen nog maar na verdoving geslacht mogen worden.

Zie ook: KNMvD-standpunt: onbedwelmd slachten van dieren (pdf-document).

Twee dagen geleden publiceerde de KNMvD bovendien een persbericht waarin men bovendien aankaart dat vlees van ritueel geslachten dieren "onherkenbaar in de gangbare consumptiekanalen" terecht komt. De dierenartsenorganisatie pleit er dan ook voor dat op etiketten wordt vermeld hoe het dier is geslacht:

Zo lang het ritueel onbedwelmd slachten in Nederland is
toegestaan, moeten consumenten op basis van duidelijke etikettering kunnen
kiezen tussen vlees dat afkomstig is van een bedwelmd of onbedwelmd geslacht
dier.

Duidelijke etikettering zou dus moeten voorkomen dat men als consument ongewild vlees van ritueel geslachte dieren koopt (en daarmee indirect religieus gemotiveerde dierenbeulen financieel steunt). Zoals de KNMvD echter aangeeft, is het verbieden van ritueel slachten veel beter. Het ritueel afslachten van dieren moet in een beschaafde maatschappij immers niet worden toegelaten, ongeacht de opvattingen van godsdienstwaanzinnigen.

Het politiek-maatschappelijke establishment, zowel in Nederland als in België, wil van een verbod op ritueel slachten echter niets weten. Christen-democratische partijen laten religieuze misstanden het liefst zo veel mogelijk onbesproken, ook al betreft het geen christelijke misstanden. Sociaal-democratische partijen zijn ideologisch verziekt door het cultuur-relativisme. Bovendien zijn zij bang steun (en stemmen) te verliezen bij hun islamitische achterban. En zo worden jaarlijks miljoenen dieren in Nederland en België op de meest vreselijke manier afgeslacht. Gruwelijke videobeelden, die de Belgische dierenrechtenorganisatie GAIA drie dagen geleden openbaar maakte, laten zien hoe vreselijk ritueel slachten is. Voor mensen die deze videobeelden liever niet willen zien, laat de volgende beschrijving weinig aan onduidelijkheid over:

De onthullende scènes in de film tonen de schokkende realiteit:
geitjes krijsend van angst, spartelend terwijl zij met overgesneden keel aan een
haak hangen, het lijden van runderen die met een stroomstok de kantelbox in
worden geduwd en dan met een mes onverdoofd de keel worden doorgesneden,
hopeloos vechtend om te overleven terwijl ze doodbloeden, schapen worden brutaal
op hun rug gesmeten en gekeeld in het zicht van hun soortgenoten, ...

Het wordt tijd dat ritueel slachten wordt verboden. Het is goed dat partijen als de Partij Voor de Vrijheid en het Vlaams Belang ritueel slachten aan de kaak stellen. En tevens de Partij voor de Dieren verdient een compliment, want ook deze partij wil een verbod op (onverdoofd) ritueel slachten.

_____