zaterdag 17 maart 2012

Theodor Holman onder de indruk van geplagieerd manifest van Anders Breivik

.
De onderstaande e-mail stuurde ik gisteren naar GeenStijl (de links heb ik voor deze blogpost toegevoegd).
Beste redactie van GeenStijl,

als Anders Breivik zo slim is als Theodor Holman beweert, is het toch wel frappant dat zijn manifest voor negentig procent uit knip- en plakwerk bestaat, waarbij nauwelijks duidelijk is wanneer hij wel en niet citeert. Holman zegt weliswaar dat Breivik de Noorse blogger Peder Jensen (alias Fjordman) veelvuldig citeert, maar veel journalisten zijn in de veronderstelling dat die teksten door Breivik zelf zijn geschreven. Zo dicht Trouw-journalist Eildert Mulder allerlei teksten van Jensen aan Breivik toe. Om vervolgens een associatie met Geert Wilders te maken (tot tevredenheid van zijn hoofdredacteur Willem Schoonen, de ex-CPN'er die vroeger voor de Nederlandse Pravda schreef: 'De Waarheid').

Het GeenStijl-topic van vandaag maakt geen einde aan deze verwarring. Dat is jammer, want de massamoordenaar Breivik zou beoordeeld moeten worden op zijn eigen (mis-)daden en geschriften. Hij moet niet door Holman geprezen worden voor intelligente teksten, die niet van hem zelf zijn. De teksten die Breivik zelf heeft geschreven (met name het dagboekgedeelte) vallen daarentegen vooral op door een kinderlijke gedachtegang, vol met hersenspinsels over ridderordes. Wellicht dat GeenStijl in een volgend topic een einde kan maken aan de verwarring over Breiviks manifest. Ik zou dat in ieder geval waarderen.

Met vriendelijke groet, 
uw ex-reaguurder Sir Galahad the Pure
www.luxetlibertas.com

GeenStijl-redacteur Pritt Stift gaf het onderstaande antwoord.
Eens. Het was Brendel ook al opgevallen.
https://twitter.com/#!/CarelBrendel/status/180635133630619648
groet

Dit is een bemoedigend antwoord, want de verwachting wordt gewekt dat GeenStijl niet verder zal bijdragen aan de desinformatie over Breiviks manifest. Er zijn immers al te veel lieden – onder meer veel journalisten – die daarover onzin verkondigen. Niet alleen Eildert Mulder van Trouw, maar bijvoorbeeld ook de Tilburgse hoogleraar Jan Jaap de Ruiter (die eerder dit jaar in het nieuws kwam, toen hij een student een tien gaf voor een anti-PVV-scriptie). De Ruiter verkondigt overigens moedwillig onzin over Breiviks manifest, om zo de PVV in een kwaad daglicht te zetten. Dat schrijft niet alleen zijn collega-hoogleraar Harrie Verbon in het Brabants Dagblad, maar blijkt ook uit de volgende reactie op De Dagelijkse Standaard.
(...) het is kwaadwillendheid van Jan Jaap de Ruiter. 
Op zijn website citeert De Ruiter Breivik veelvuldig:
http://www.janjaapderuiter.eu/reacties/
Althans, De Ruiter doet alsof tegen beter weten in. In werkelijkheid citeert hij verkeerd, door verkeerd te vertalen en haalt hij de citaten uit de werkelijke context, maar wat erger is: Hij citeert Breivik helemaal niet. Hij citeert mensen (o.a. Fjordman) die in een heel andere context Wilders (meestal heel terloops) aanhalen. Breivik heeft daar een collage van knip- en plakwerk van gemaakt, zoals psychopaten dat doen in films.
De heer de Ruiter weet dat, want ik heb met hem daarover gemaild en hij gaf me per mail gelijk. Hij heeft een uitgebreid feitenrelaas van mij een paar dagen onder zijn stuk gezet ter correctie, maar dat is er nu weer vanaf gehaald. In zijn boek zal het waarschijnlijk ook verkeerd staan.

Zie ook:
An Open Letter to Prime Minister Jens Stoltenberg, Peder Jensen alias Fjordman, Gates of Vienna, 2 januari 2012
Are Critics of Islam the Nazis of Our Time?, Peder Jensen alias Fjordman, Gates of Vienna, 10 oktober 2011

_____