woensdag 13 juli 2011

Filip Dewinter is nog steeds een racist

.
De onderstaande blogpost is grotendeels gebaseeerd op een artikel dat op de oude website van Lux et Libertas werd gepubliceerd (28 oktober 2007).

Hieronder vindt u een video uit de beginperiode van de politieke carrière van Filip Dewinter. Destijds (1991) was hij een kopstuk van het Vlaams Blok, de partij waaruit later het Vlaams Belang zou voortkomen.Veel Nederlanders zullen in de loop der jaren hebben gedacht dat Filip Dewinter steeds meer zijn oude racistische gedachtegoed achter zich liet (een mens kan zijn leven immers beteren). Hij viel slechts op met terechte kritiek op de "multiculturele samenleving" (kritiek die hij met een groot deel van de "gewone Vlamingen" deelt). Dat zorgde er voor dat er in Nederland enige sympathie voor hem ontstond, zeker toen hij in ons land slachtoffer werd van linkse terreur.

Toen Filip Dewinter in 2007 te gast was bij de televisieshow van Robert Jensen, liet hij echter zien dat hij nog steeds een bruin gedachtegoed heeft. Samen met Jensen besprak hij drie varianten van de vraag "Wat doe je als je dochter thuiskomt met.....?". Bij de eerste variant werd de vraag voltooid met "een lesbisch meisje". Bij de tweede variant werd de vraag voltooid met "een overtuigde fundamentalistische moslim". Bij de derde variant werd de vraag voltooid met "een neger". 

Dewinters antwoord op deze drie vragen luidde steeds: "Als dat het geval zou zijn, dan heb ik ze verkeerd opgevoed, maar het is haar keuze, niet de mijne." Hierop reageerde Jensen en zijn publiek natuurlijk geschokt, want dit antwoord op de derde variant van de vraag toont aan dat Dewinter nog steeds racistisch is (bovendien toont dit antwoord op de eerste variant van de vraag aan dat Dewinter homofoob is en misschien zelfs denkt dat seksuele geaardheid een kwestie van opvoeding is).

Vervolgens vraagt Jensen: "Wat is er mis met een neger?" Dan zegt Filip Dewinter ineens dat huidskleur geen rol speelt, maar wel culturele verschillen (waarbij hij het tevens heeft over "waarden en normen"). Dat lijkt in eerste instantie geen racistisch standpunt, maar hij veronderstelt dus wel dat iemand met een donkere huidskleur per definitie ook een andere cultuur heeft (en dus ook andere normen en waarden). Dat is natuurlijk een racistisch standpunt, want iemand met een donkere huidskleur kan best de (Vlaamse) cultuur van Dewinters dochter delen. Ayaan Hirsi Ali is bijvoorbeeld Nederlandser dan veel autochtone "weg-met-ons"-Nederlanders van de Linkse Kerk. Via de onderstaande video kunt u Dewinters uitspraken zelf beluisteren._____