vrijdag 7 januari 2011

Drie interessante artikelen over de islam


De afgelopen tijd zijn er op het internet verschillende interessante artikelen over de islam gepubliceerd. Zo publiceerde
Welt Online een artikel over de "profeet" Mohammed. Het artikel van de Berlijnse historicus Jan von Flocken werd na moordbedreigingen uit islamitische hoek echter van de Duitse website verwijderd. Gelukkig is het zeer interessante artikel wel nog te lezen op Politically Incorrect.

Het Zwitserse zakenblad Bilanz publiceerde vorige maand een
artikel van Leo Müller over de economische gevolgen van de islam in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De religieuze rigiditeit van veel Arabieren zorgt er voor dat er niet of nauwelijks sprake is van innovatie. Dat een archaïsch boek als de koran door Arabieren als onfeilbaar wordt beschouwd, heeft een funest effect op de intellectuele ontwikkeling (dit is wederom funest voor de technologische en economische ontwikkeling). Andere boeken worden door moslims als minderwaardig ten opzichte van hun "goddelijke openbaring" gezien. Bovendien wantrouwt men ieder ander boek, omdat het wel eens de inhoud van de koran in twijfel kon trekken. Geen wonder dat er zo ontzettend weinig boeken in het Arabisch worden vertaald.

De Canadese krant Ottawa Citizen publiceerde begin deze maand een
artikel van Robert Sibley. Ook in dit artikel wordt op de funeste gevolgen van de religieuze rigiditeit binnen de islam gewezen. Zo moet men de oorzaken van moslimterrorisme niet in armoede of Westers imperialisme zoeken, maar in een eeuwenoud conflict tussen de rede en "goddelijke openbaring". Lieden die het Westen verwijten moslimterrorisme te veroorzaken negeren de spirituele motieven van islamisten.

Ook wordt in het artikel van Sibley korte metten gemaakt met het islam-apologetische fabeltje dat de islam tijdens de duistere Middeleeuwen (na de ineenstorting van het West-Romeinse rijk) een kracht van verlichting was. De islamitische veroveringsoorlogen zorgden namelijk juist voor de vernietiging van de hoogontwikkelde klassieke beschaving in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De islamieten parasiteerden weliswaar enkele eeuwen op de wetenschappelijke ontdekkingen van deze klassieke beschaving (tijdens het zogenaamde "Gouden Tijdperk van de islam"), maar uiteindelijk vond er een "de-hellenisering van de islam" plaats. Vanaf de elfde eeuw heerste er binnen de islam namelijk alweer de religieuze rigiditeit die de islamitische beginperiode kenmerkte (en tegenwoordig ook binnen de islam heerst).

Uiteraard zijn de hierboven besproken artikelen opgenomen in het
Dossier islam.


_____