vrijdag 21 mei 2010

Dood door de overheid

.
Het onderstaande artikel heb ik in 2004 elders op het web gepubliceerd (op MediaControle, een website die niet meer bestaat). Bij deze de herpublicatie.

De Amerikaanse professor R.J. Rummel heeft in zijn boek 'Death By Government' (1994) een hitlijst samengesteld van misdadige regimes op basis van aantallen slachtoffers. Het gaat daarbij om mensen die zijn vermoord of vroegtijdig aan hun einde zijn gekomen als gevolg van doelbewuste repressie en terreur van een staatsapparaat (in strijd gesneuvelde soldaten zijn niet meegeteld). De verzamelnaam voor dat soort dodelijke overheids-activiteiten is 'democide', een wat ruimere term dan het meer bekende woord 'genocide'. Hoewel Rummel jarenlang aan zijn statistieken heeft geschaafd gaat het uiteraard om schattingen. Karel Beckman las het boek en publiceerde de resultaten op de website van Meer vrijheid. Na het lezen van het artikel van Beckman vond de redactie van MediaControle op internet de website van R.J. Rummel. Op zijn website is het boek 'Death By Government' online te lezen. Wij willen u de lijst van de - nominaal gezien - misdadigste regimes niet onthouden. Vandaar deze 'top tien':

Plaats 10: Pakistan: een militaristisch regime vermoordde in 1971 1,5 miljoen Bengalezen

Plaats 9: Polen: in de periode van 1945-1948 werden 1.585.000 leden van de Duitse minderheid vermoord

Plaats 8: Vietnam: de communisten vermoordden in de periode 1945-1987 1.678.000 mensen (exclusief het aantal gesneuvelden in de Vietnam-oorlog)

Plaats 7: Turkije: ruimde in de periode 1909-1918 pakweg 1.883.000 Armeniërs uit de weg

Plaats 6: Cambodja: de communistische Khmer Rouge doodde ruim twee miljoen mensen

Plaats 5: Japan: vermoordde in de periode 1936-1945 bijna zes miljoen mensen

Plaats 4: Nationalistisch China: onder leiding van Tjiang Kai-Sjek werden tien miljoen mensen vermoord

Plaats 3: Nationaal-socialistisch Duitsland: vermoordde 20,9 miljoen mensen

Plaats 2: Communistisch China: onder leiding van onder andere Mao Tse-Tung werden 35 miljoen mensen vermoord (exclusief de 27 miljoen mensen die stierven ten gevolge van het rampzalige landbouw-beleid begin jaren 60)

Plaats 1: Sovjet-Unie: verantwoordelijk voor ruim 62 miljoen doden

Zoals eerder vermeld is het boek van Rummel uit 1994. De 'top tien' zou er waarschijnlijk iets anders uitzien als de cijfers van de resterende negentiger jaren waren meegeteld. Het communistische Noord-Korea zou in dat geval namelijk een goede kans maken op een plaats in de top tien. Interessant is overigens ook de lijst van meest dodelijke politieke leiders. Hieronder volgt de lijst op basis van het aantal mensen die zijn gedood:

Plaats 9: Josip Tito (communist), Joegoslavië: 1.172.000

Plaats 8: Yahya Khan (militarist), Pakistan: 1.500.000

Plaats 7: Pol Pot (communist), Cambodja: 2.397.000

Plaats 6: Tojo Hideki (fascist), Japan: 3.990.000

Plaats 5: Vladimir Lenin (communist), Sovjet Unie: 4.017.000

Plaats 4: Tjiang Kai-Sjek (nationalist), China: 10.214.000

Plaats 3: Adolf Hitler (nationaal-socialist), Duitsland: 20.946.000

Plaats 2: Mao Tse-Tung (communist), China: 37.828.000 (inclusief de doden tijdens zijn guerilla-periode)

Plaats 1: Joseph Stalin (communist), Sovjet Unie: 42.672.000

Men kan ook uitrekenen wie - in verhouding tot de grootte van de onderdrukte bevolking in kwestie - de dodelijkste dictator is geweest. In dat geval belandt Pol Pot op de eerste plaats. Hij liet per jaar ruim 8 procent van zijn bevolking vermoorden. Gelukkig duurde zijn bloedig regime niet langer dan 3,8 jaar.

Zie ook:

Over de tien grootste genocides van de 20e eeuw (artikel van Karel Beckman)

Power Kills (de officiële website van R.J. Rummel, de schrijver van 'Death By Government')

Death By Government (de online-versie van dit boek op de officiële website van R.J. Rummel)


_____