woensdag 10 maart 2010

Fleur Agema, GroenLinks & kwakzalverij

.
Het is
oud nieuws, maar het is toch goed dat Rob Nanninga er nog eens aandacht aan besteedt (via GS):

Fleur Agema is vice-fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid en woordvoerder gezondheidszorg. Kort voordat ze werd aangesteld, behaalde ze het diploma NEI Practitioner/Coach. Dat is opmerkelijk, want NEI® is een alternatieve therapie van twijfelachtige waarde. Wie het wat harder wil zeggen, zou het ook pseudowetenschappelijke onzin kunnen noemen.

Lees eventueel verder op de blog van Stichting Skepsis.

Voor zover bekend heeft de kwakzalvers-achtergrond van Fleur Agema tot op heden geen negatieve invloed gehad op haar functioneren als woordvoerder gezondheidszorg. Zo is er niets aan te merken op haar pleidooien voor betere en efficiëntere (reguliere) gezondheidszorg. Toch is het goed de vinger aan de pols te houden. Net als bij andere partijen, zoals GroenLinks. Jolande Sap is woordvoerder gezondheidszorg van die partij in de Tweede Kamer. Zij verkondigt, in tegenstelling tot Fleur Agema, daadwerkelijk kwakzalverij als partijstandpunt. En dat heeft een lange traditie, onder meer ook nog bij de CPN, één van de partijen waaruit GroenLinks is voortgekomen. Niet voor niets won GroenLinks in 2007 de Meester Kackadorisprijs. "De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) is van mening dat GroenLinks (GL) de kwakzalverij in Nederland bevordert", luidde destijds dan ook de motivatie van de organisatie die de Meester Kackadorisprijs jaarlijks uitreikt.

_____