zondag 9 maart 2014

Islamitische scholen exemplarisch voor Vijfde Colonne


Hieronder vindt u passages uit recent verschenen artikelen. De eerste passage komt uit het artikel Strafdossier Ibn Ghaldoun: Klas stond boven de wet, geschreven door Tobias den Hartog. Het werd op 25 januari jongstleden op de website van het Algemeen Dagblad werd gepubliceerd en gaat over de middelbare moslimschool Ibn Ghaldoun in Rotterdam: 

Een 4 wordt een 6 na wat 'ritselen en onderhandelen'
Cijfers van leerlingen worden gewijzigd, zodat ze over kunnen. Een 4 wordt met een beetje 'ritselen en onderhandelen' een 6. Er wordt volop gespijbeld, maar men kijkt de andere kant op. 

Ook als 6 vwo dwars is. Bij Nederlands gaat het mis. De docente, een autochtone, wordt niet gepruimd door 6 vwo. Het jaar is nog maar koud begonnen, of ze krijgt opmerkelijke kritiek. 'Waarom moeten wij Nederlands leren, terwijl we dat misschien niet eens willen gebruiken?' En: 'U denkt toch zeker niet serieus dat de Holocaust heeft plaatsgevonden?' 

Boze imam
Als de lerares Nederlands de kinderen De Verbouwing van Saskia Noort laat lezen, staan zes leerlingen van de klas een paar dagen later voor haar neus. Ze weigeren. 

In het boek staat een passage over een vinger die langs een hals naar de borst glijdt. Dat kan niet, vinden ze. Het boek is 'smerig', 'pervers'. Als de docente Het Gouden Ei als alternatief biedt, staat er een paar dagen later een imam voor haar neus. In gebrekkig Nederlands maakt hij duidelijk dat hij hier niet van gediend is. 

Racistisch en anti-islamitisch
De lerares Nederlands mag geen uitdrukkingen gebruiken met het woord 'hond' erin. Beledigend, oordelen leerlingen. Ze wordt 'racistisch en anti-islamitisch' genoemd. Het gros van de groep is uitgesproken islamiet. Wanneer de docente de klas wil laten analyseren waar het succes van Geert Wilders vandaan komt, breekt er zelfs een staking uit. In de kantine wordt een handtekeningenactie gehouden om de lerares weg te krijgen. Iedereen die niet tekent is 'een slechte moslim'. 

Als het schoolbestuur er niet van wil weten, worden de ouders in stelling gebracht. Die komen naar de open dag om verhaal te halen. Dan wordt het helemaal bont. 

Inbraak bij huis lerares
Een van de ouders schreeuwt tegen de leerkracht. De man maakt haar uit voor racist, zegt dat ze haar zoon 'seksueel ge├»ntimideerd' heeft en bedreigt haar. Als hij woest vertrekt, spuugt hij de lerares in het gezicht. Die doet aanvankelijk aangifte bij de politie, maar trekt deze in als er 's avonds bij haar thuis wordt ingebroken. Als de docente uiteindelijk is weggepest, viert 6 vwo het als een overwinning. 

In het weekblad Elsevier verscheen in februari van dit jaar een artikel over het Islamitisch College Amsterdam, een andere middelbare moslimschool, die ondertussen is gesloten. Het artikel is geschreven door Paul Andersson Toussaint en is onthullend over de denkwijze van veel docenten. Daaronder waren zogeheten salafisten, aanhangers van de authentieke islam. Vijf citaten van de autochtone docent Robert (niet zijn echte naam): 


"Er werden pamfletten geschreven en op de muur gehangen over wat goed en fout islamitisch gedrag was. Vooral onder de Marokkaanse docenten was de groep salafisten echt groot. Ze waren er niet op uit om goed onderwijs te geven, maar om het radicale gedachtegoed te verspreiden." 

"Ze vormden bepaald niet de meerderheid, maar waren wel de dominante groep, omdat ze zo onverzoenlijk en overtuigd van hun eigen gelijk waren. De meeste Marokkaanse vakdocenten vlochten de fundamentalistische doctrine gewoon door de lessen wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde en geschiedenis heen. Zij hadden daar geen enkel probleem mee." 

"De Turkse docenten op de school waren in veel opzichten veel gematigder, maar als het ging om homofobie, antisemitisme of anti-Nederlandse sentimenten, dan dachten de Turken exact hetzelfde als de Arabischtalige radicalen." 

"In hun interpretatie van de islam verschilden ze allemaal van elkaar. Maar ook huidskleur speelde een belangrijke rol. De Surinaamse collega's werden gediscrimineerd wegens hun huidskleur. Dat gold trouwens ook voor de Pakistanen en de Hindoestanen. Die stonden allemaal op een lager plan." 

"Dan had je de tegenstelling tussen de Marokkanen en de rest, de tegenstelling tussen Berbers en de Arabieren. De tegenstelling tussen de mannen en de vrouwen en de tegenstelling tussen de moslims en de Nederlanders, de ongelovigen. Naar de buitenwereld werd natuurlijk altijd mooi weer gespeeld. Discriminatie bestond niet. Vooral de Turkse docenten wisten verschrikkelijk goed hoe ze een heel politiek correct verhaal konden ophangen voor de buitenwacht." 

De bovenstaande passages zijn exemplarisch voor de Vijfde Colonne der moslims, die geen enkele binding heeft met de Nederlandse samenleving. Hun wereldbeeld staat haaks op die van moderne Nederlanders. En denk maar niet dat het een minderheid van de moslims betreft. "Uit onderzoek in Nederland en vijf andere Europese landen blijkt nu dat tweederde van de ondervraagde moslims hun religieuze wetten belangrijker vinden dat de wetten van de landen waarin zij leven", meldde NRC Handelsblad eind vorig jaar. Dat is veelzeggend en zal in de toekomst voor veel meer ellende zorgen. De moslims in Europa zullen immers een steeds groter deel van de bevolking gaan uitmaken en als gevolg daarvan steeds assertiever en agressiever worden. Meer over het betreffende onderzoek vindt u overigens hier

_____