zaterdag 24 november 2012

Lux et Libertas solidair met 'Gedankenverbrecher' Robert de Jonge

.
Robert de Jonge

Volgens volwassen democraten ligt de grens van de vrijheid van meningsuiting bij het oproepen tot geweld. De Nederlandse overheid denkt daar echter anders over. Snel gekrenkte zieltjes moeten volgens de paternalistische overheid worden ontzien. Met name als het mensen met bovengemiddeld veel pigment in hun huid betreft (voor Nederlandse begrippen), al dan niet islamitisch gehandicapt. In navolging van de Gestapo en de Stasi vervolgt het Openbaar Ministerie dan ook veelvuldig opiniedelicten. De islam-kritische oud-cartoonist Gregorius Nekschot is een van de slachtoffers van deze staatsterreur.

Joost Niemöller bracht recent het nieuws dat er opnieuw een islamcriticus wordt vervolgd. Het betreft Robert de Jonge, die in een VPRO-programma kritische uitspraken over de islam en haar aanhangers deed. De Nederlandse Gedankenpolizei was op zijn uitspraken geattendeerd door een Marokkaanse cry baby, met een pathologisch dunne huid (een bekend symptoom van de islamitische hersenziekte). Iedereen die de vrijheid van meningsuiting een warm hart toedraagt, moet zich solidair verklaren met Robert de Jonge!

Hat tip: E. Eliveld

_____