zondag 21 oktober 2012

Egyptische president bidt voor vernietiging en verdrijving van joden

.
In de onderstaande video gaat de Egyptische imam Futouh Abd Al-Nabi Mansour voor in een islamitisch gebed. Daarin wordt Allah gevraagd moslims de overwinning te schenken op de "ongelovigen". Zoals te verwachten in een dergelijk gebed, worden de joden expliciet genoemd. De god uit de koran wordt gevraagd de joden en hun bondgenoten te vernietigen en te verdrijven. Tijdens het gebed komt overigens de Egyptische president Mohammed Morsi in beeld. Te zien is dat de Moslimbroeder Morsi zich hiervan niet distantieert, maar "gewoon" mee bidt. Hoewel de Moslimbroeders door hun nuttige idioten (denk aan Bertus Hendriks en Petra Stienen) worden vergoelijkt, bewijst deze video eens te meer dat de Moslimbroederschap niet "gematigd" is. 


Zie ook:
Egyptian Democracy: New President Vows to Free Blind Sheikh, Robert Spencer, FrontPage Magazine, 2 juli 2012
Top Egyptian presidential candidate doubts al Qaeda role in 9/11, Ben Birnbaum, WashingtonTimes.com, 31 mei 2012

_____