zondag 2 september 2012

Giftige spaarlampen: kleine hoeveelheid kwikdamp zeer toxisch

.
Sinds gisteren is de verkoop van nieuwe gloeilampen EU-wijd VERBOTEN (gloeilampen op voorraad mogen wel nog worden verkocht). En daarmee verliezen de burgers in de lidstaten van het Brusselse monster opnieuw een stukje vrijheid. Hoe lobbyisten van Philips en Osram de Brusselse bureaucraten zover kregen, kunt u nalezen in een interessant artikel (pdf) van Syp Wynia.

Als alternatieven voor de gloeilamp gelden de LED-lamp en de spaarlamp, waarop lampenfabrikanten overigens veel meer winst kunnen maken. Nog afgezien van de lichtkwaliteit, hebben beide alternatieven echter veel nadelen. LED-lampen zijn bijvoorbeeld peperduur. Men is honderden euro's kwijt als men een heel huis van LED-lampen wil voorzien. Spaarlampen zijn daarentegen goedkoper, maar bevatten stoffen die al in kleine hoeveelheden giftig zijn. Bij normaal gebruik komen namelijk de kankerverwekkende stoffen fenol, naftaleen en styreen vrij. Als een spaarlamp stuk gaat, komt er bovendien giftige kwikdamp vrij, waardoor men een kwikvergiftiging kan oplopen. In plaats van een gloeilampenverbod, zou een spaarlampenverbod veel logischer zijn geweest.

In april van dit jaar schonk een Duits televisieprogramma aandacht aan de documentaire Bulb Fiction, waarin op het gevaar van kwik (ook wel: kwikzilver) in spaarlampen wordt gewezen: 


Hieronder vindt u de volledige documentaire._____