vrijdag 11 mei 2012

Thom Karremans, Srebrenica en Naser Oric

.
De kans is groot dat voormalig Dutchbat-commandant Thom Karremans wordt vervolgd voor zijn rol tijdens de val van Srebrenica. De landelijke "reflectiekamer" van het Openbaar Ministerie vindt vervolging juridisch mogelijk en opportuun. Voor Nieuwsuur was dat aanleiding om gisteravond een reportage van Willem Lust uit te zenden. Daarin kwam de Bosnische moslimcommandant Naser Oric uitvoerig aan het woord. Dat Lust de moslimcommandant als gesprekspartner koos, moge opvallend worden genoemd. Oric speelde namelijk een zeer kwalijke rol in de jaren voor de val van de moslim-enclave.

Volgens Lust zaten Oric en zijn medestrijders achter "agressieve strooptochten om voedsel en wapens te veroveren bij de Serven". Dat is een nogal eufemistische omschrijving van wrede overvallen op Servische dorpen, waarbij Srebrenica als uitvalsbasis werd gebruikt. Meer dan duizend Bosnische Serviërs werden vermoord, verminkt en verkracht. Een deel van de vermoorde Serviërs werd zelfs onthoofd, onder meer door buitenlandse jihadisten (onthoofden is overigens een jihadistische traditie). Volgens de Volkskrant schepte Oric er genoegen in Servische dorpen te overvallen op orthodox-christelijke feestdagen.

"Het waren die aanvallen die de Serven woedend maakten en die Karremans tot de uitspraak brachten dat er geen good guys, bad guys waren in deze oorlog. En de Serven dus niet alleen schuldig waren", aldus Lust. De Servische verovering van Srebrenica werd dus eigenlijk uitgelokt door de oorlogsmisdagen van Oric en zijn ondergeschikten. Uiteraard is dat geen excuus voor de daaropvolgende genocide op duizenden moslimmannen, die onder leiding van de Servische generaal Ratko Mladic plaatsvond. Het maakt echter wel duidelijk dat een simplistische good guys, bad guys-benadering misplaatst is.

In 2006 werd Oric door het Joegoslavië-tribunaal tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij niet verhinderde dat Servische gevangenen door zijn ondergeschikten werden gemarteld en vermoord. Een opvallend milde straf, die uiteraard alles met het gepolitiseerde karakter van het tribunaal te maken heeft. Andere Bosnische moslims die oorlogsmisdaden begingen – zoals Rasim Delic – kregen ook opvallend milde straffen. In hoger beroep werd Oric, die door zijn slachtoffers "het Moslimbeest" wordt genoemd, zelfs vrijgesproken. Serviërs komen daarentegen niet zo makkelijk weg met hun oorlogsmisdaden.

Aan het einde van de Nieuwsuur-reportage stelt Oric dat de Nederlandse Dutchbat-soldaten "geen militaire mentaliteit" hadden. De vraag is wat Oric onder militaire mentaliteit verstaat. Zijn moslimstrijders pleegden immers ernstige oorlogsmisdaden. Dat kan men niet zeggen van de Nederlandse soldaten. Ook voor overste Karremans heeft Oric niets dan minachting. Volgens de moslimcommandant was Karremans "een militair van niks". Het is opmerkelijk dat Nieuwsuur-verslaggever Lust het aan een oorlogsmisdadiger over laat om een oordeel te vellen over Karremans. Typisch Nieuwsuur, zullen we maar zeggen.

Het grootste probleem voor Srbrenica was niet Karremans, maar de moslimstrijders onder leiding van Oric. In april 1993, ruim twee jaar voor de val van Srebrenica, maakte de Verenigde Naties van de stad een safe haven. De moslimstrijders hadden toen eigenlijk ontwapend moeten worden, maar dat gebeurde niet. Daardoor bleef de stad een uitvalsbasis voor moorddadige plundertochten. Dat zette kwaad bloed bij de Bosnische Serviërs, die in juli 1995 Srebrenica innamen en vervolgens een genocide pleegden op duizenden moslimmannen. De vraag is of het tot deze massamoord was gekomen, indien de moslimstrijders van Oric volgens afspraak waren ontwapend.

De Verenigde Staten speelden overigens ook een kwalijke rol. Hoewel er een wapenembargo gold, leverde de Clinton-regering in het geheim wapens aan de Bosnische moslims. Die wapens kwamen ook in handen van buitenlandse jihadisten, die berucht waren om hun wreedheid. Hieronder vindt u een fragment uit een documentaire over de Joegoslavische burgeroorlog. De video start vanaf 04:53, als de buitenlandse jihadisten in Bosnië worden belicht._____