woensdag 22 februari 2012

Syp Wynia over het Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen

.
In 2004 schatte het Centraal Planbureau (CPB) dat de instroom van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten tot in 2006 ongeveer 7.500 tot 15.000 personen zou bedragen (exclusief 10.000 seizoensarbeiders). In werkelijkheid bedroeg het 52.000 personen. Daar bleef het niet bij, want in 2011 waren het er al 200.000 en die stijging zet alleen maar door. Een deel van deze Midden- en Oost-Europeanen zorgt voor overlast, vervuiling, verdringing op de arbeidsmarkt en integratie- en huisvestingsproblemen. Vandaar dat de PVV recent een meldpunt lanceerde, wat tot hypocriete reacties leidde binnen de politiek-correcte goegemeente. Klik hier voor een video-commentaar van Syp Wynia.

Zie ook:
Wat een schijnheiligheid over Wilders en de Polen, Paul Lieben, Elsevier.nl, 13 februari 2012
MOE?, Veni Etinam, 12 februari 2012

_____