woensdag 29 februari 2012

'Klimaatverandering zorgt voor aardbevingen en vulkaanuitbarstingen', aldus Trouw

.
"Periodes waarin het klimaat in korte tijd grote veranderingen doormaakte, gingen samen met pieken van aardbevingen en vulkanen", aldus een artikel op de website van Trouw. Voor zover niets vreemds. Denk bijvoorbeeld maar aan de uitbarsting van de Krakatau in 1883, die grote gevolgen had voor het wereldwijde klimaat (klik hier en hier voor een Duitstalige documentaire daarover). De Trouw-journaliste Emma van der Wateren is vervolgens wel opvallend naïef wat betreft oorzaak en gevolg. Kritiekloos volgt zij de gedachtegang van de geoloog Bill McGuire, die beweert dat klimaatverandering tot meer aardbevingen en vulkaanuitbarstingen leidt. Veel aannemelijker is echter dat vulkaanuitbarstingen geen gevolg, maar de oorzaak van klimatologische veranderingen zijn. Wat McGuire doet, is zoiets als beweren dat klimatologische veranderingen op de aarde zonnevlekken veroorzaken (uiteraard is het andersom). 

Als geoloog zal McGuire dat terdege beseffen, al is het carrière-technisch uiteraard lucratiever om de causaliteit om te draaien. Klimaatalarmistische meningen doen het immers goed bij subsidieverstrekkers, waardoor tegenwoordig zelfs psychologen het klimaat betrekken bij hun onderzoeksvragen. Bij Van der Wateren is dat kwartje echter niet gevallen en zij maakt dan ook geen enkele kritische kanttekening bij het verhaal van McGuire. Wellicht dat haar baas – de oud-CPN'er Willem Schoonen – een liefhebber van lysenkoïsme is en daarom ook andere vormen van pseudowetenschap een warm hart toedraagt. Het artikel op de website van Trouw toont in ieder geval weer eens aan dat het intellectuele niveau van de journalistiek over het algemeen bedroevend is. Dat kan ook niet anders, gezien de waardeloze journalistieke opleidingen. Van SvJ- en Windesheim-kneusjes kan men dan ook niet veel verwachten. Gelukkig zijn er nog websites als Climategate.nl, die wel op een kritische manier over het klimaat berichten.

Zie ook:

_____