zaterdag 3 december 2011

De hoofddoek als symbool van achterlijkheid

.
Een passage uit een artikel van Fleur Jurgens (HP/De Tijd, 16 januari 2004):

De zedige bedekking van het hoofd reduceert de vrouw tot seksobject, en de man tot een dolle stier die zijn driften niet kan bedwingen.
(…)
Het islamitische dogma van de gesluierde vrouw hangt bovendien samen met een veel breder, seksueel gefrustreerd mensbeeld. Het hoofddoekje is daar maar een symbool van. Zo moet een vrouw, in tegenstelling tot een man, maagd zijn als ze in het huwelijk treedt. Hoe dwingend deze regel onder tweedegeneratiemeisjes in Nederland nog steeds is, bewijzen de maagdenvlieshersteloperaties die hier plaatsvinden en de nog altijd gebezigde middeleeuwse praktijken – van kippenbloed tot brandnetels inbrengen – om maagdelijkheid op de huwelijksnacht voor te wenden. Want kan een moslima op haar bruidsmorgen geen bebloed laken tonen, dan wordt ze in veel gevallen ‘teruggestuurd’ naar het ouderlijk huis, en wacht haar een leven als zondige vrouw.
Indirect gevolg van deze maagdencultus is dat elk gedrag van een meisje als onzedelijk kan worden uitgelegd: van praten met een jongen tot het roken van een sigaret. En op elke straathoek is een potentiĆ«le spion aanwezig om van deze ‘schande’ verslag te doen aan een van de vele roddeltantes in de buurt. Zo nodig komt de pater familias met een gepaste (lijf)straf of, erger, wordt het onzedelijk meisje verstoten. De familie-eer bevindt zich namelijk rechtstreeks tussen de benen van een islamitisch meisje. En in het ‘verdorven’ Westen dient zij extra in toom te worden gehouden.
Ook de vele importhuwelijken zijn een indirect gevolg van deze maagdencultus. Zeventig procent van de in Nederland geboren Turkse en Marokkaanse jongens kiest een gewillige maagd uit het land van hun ouders, vaak nadat ze er al lustig op los hebben geĆ«xperimenteerd met ‘verdorven’ vrouwen uit het Westen. Er rest allochtone meisjes niets anders dan om ook met ‘een vrome moslim’ – niet zelden een ongeletterde boerenpummel – uit het land van herkomst voor de dag te komen. Een man op een ontspannen manier ontmoeten in Nederland is er voor hen namelijk niet bij.
De hoofddoek symboliseert al dit soort achterlijke praktijken.

Zie ook:
Ook voor de hoofddoek een bijsluiter, Annelies van der Veer, Metro.nl, 11 oktober 2011
Verongelijkte hoofddoekjes, Albert Spits, Libertarian.nl, 28 oktober 2003
 
_____