donderdag 1 september 2011

Martin Bosma over NRC Handelsblad en Derk Sauer

.
Hieronder vindt u een citaat van PVV-Kamerlid Martin Bosma, uit een publicatie van vandaag op de website van de PVV. Ik heb er relevante links aan toegevoegd.

Grote gedeelten van de Nederlandse elite lezen nog steeds NRC Handelsblad. Zij weten wellicht niet dat hun krant voor bijna een-tiende in eigendom is van iemand die met een rouwband rondliep toen Mao doodging en die de partijkas van de SP spekt. Sauer (voormalig lid van de KEN-ml, de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland - marxistisch-leninistisch) heeft rechtstreeks invloed op de krant. Hij bepaalt de benoeming van de hoofdredacteur. Volgens de Vara bemoeit Sauer zich zelfs met de inhoud van het dagblad. Van een scheiding tussen eigendom en redactie is blijkbaar geen sprake. Dat is beangstigend. Steeds meer lezers van dit dagblad zullen zich afvragen wat de ware agenda is van hun krant. 
Tevens stelt Bosma de volgende retorisch bedoelde Kamervraag aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de links zijn door mij toegevoegd):

Deelt u een gevoel van verlies dat het eens zo trotse conservatief-liberale avondblad is verworden tot een politiek-correct blad dat een lofzang brengt op de multiculturele samenleving, het EU-nationalisme, de ‘arabische lente’, de strijd tegen Israel, de kunstsubsidies en dat, behoudens een enkele uitzondering, alleen maar  extreem-linkse columnisten heeft?
Altijd leuk, de Linkse Kerk jennen.

_____