zondag 21 augustus 2011

Grondwet van 1983: multiculturalisme als staatsideologie

.
Een passage uit een column van Syp Wynia (Elsevier, 19 februari 2005):
Grondrechten worden traditioneel vastgelegd om de burger tegen de staat te beschermen en desnoods tegen andere burgers. Maar de Grondwet van 1983 ademt een tijdgeest waarin de overheid zich op zeer politieke, tijdgebonden gronden nieuwe grondwettelijke taken toedicht. Het meest navrant komt dat tot uiting bij het artikel over culturele ontplooiing [artikel 22]. Daarvan stelde de (…) annoteur [H.A.H. Toornvliet] vast dat daaronder de overheidsplicht tot ‘een zo breed mogelijke zorg voor de etnische minderheden tot behoud van hun eigen cultuur’ valt. Behoud van eigen cultuur als grondwettelijke overheidstaak? Daar denken we inmiddels door schade en schande wijzer geworden heel anders over.
_____