zondag 17 juli 2011

Is het strafrecht in Nederland humaan?

.
Een passage uit een artikel van Henry Sturman (HP/De Tijd, 17 januari 2003):

Femke Halsema schreef in 1995 in haar criminaliteitsrapport Ontspoord! (een uitgave van de Wiardi Beckman Stichting) dat het Nederlandse strafrecht humaan is door het lage percentage gedetineerden, de korte vrijheidsstraffen en de gunstige regimes in gevangenissen. Humaan tegenover wie? Tegenover alle slachtoffers van verkrachtingen, geweld, roof enzovoort die door een strenger strafklimaat voorkomen hadden kunnen worden? Of tegenover de daders? Het antwoord van Halsema: “Voordat nieuwe hardere maatregelen overwogen worden, moeten wij ons misschien de vraag stellen in welk land wij het liefst willen wonen als wij bestraft zouden worden. Als het antwoord dan nog steeds Nederland is, laten we dan niet schrikken of ons schamen, maar stiekem trots zijn.” Stiekem?
Zie ook:
Langere celstraffen verklaren daling criminaliteit, Ben Vollaard, Me Judice, 17 juli 2010
Verenigde Staten: 'Langer straffen helpt', Diederik van Hoogstraten, Elsevier.nl, 25 april 2007

_____