dinsdag 26 juli 2011

Jan Dirk Snel is een antidemocraat en een necrofiel

.
Door middel van een baggerstukje in Trouw toont Jan Dirk Snel aan dat hij een antidemocraat in hart en nieren is:

Wie de waarheid verdraait, dient niet serieus genomen te worden als een van de vele stemmen in het maatschappelijke debat. Die hoort streng aangepakt te worden. Die mag gevraagd worden te stoppen met het misleiden van mensen. Dat geldt voor de Nederlandse populisten die het nieuwrechtse gedachtegoed uitdragen. Het speelkwartier is voorbij. Het is tijd voor de waarheid.

Wie de "waarheid" van Jan Dirk Snel en consorten "verdraait", hoort volgens de extreem-linkse antidemocraat dus "streng aangepakt te worden". Wat zou de historicus hiermee bedoelen? Wil hij islamcritici, net zoals Sovjet-dissidenten, in psychiatrische instellingen opsluiten? Wil hij hen soms naar werkkampen in Siberië sturen, waar zij van de ontberingen moeten creperen?

Jan Dirk Snel is overigens niet alleen een antidemocraat, maar ook een necrofiel. Hij komt klaar op de lijken van de slachtoffers van Anders Breivik. "Eindelijk een terrorist die niet uit de moslimhoek of het extreem-linkse milieu komt!", zal hij in extase denken. Wat een ongelofelijk triest figuur is die Snel toch.

Het is typisch dat Snels hersenspinsels in Trouw worden gepubliceerd. De "waarheid" van Jan Dirk Snel komt grotendeels overeen met die van Willem Schoonen, de hoofdredacteur van dat Zuur-Linkse propagandablad. Schoonen is namelijk, net als Snel, een islam-apologeet met een extreem-linkse achtergrond. Hij werkte niet voor niets voor De Waarheid, het partijblad van de Communistische Partij van Nederland (CPN).

Zie ook:
Jan Dirk Snel herknutselt de historie, Het Nieuwe Journaal, 28 september 2010
Joop-scribent Jan Dirk Snels anti-PVV-betoog faalt, De Dagelijkse Standaard, 1 augustus 2010

_____