woensdag 25 mei 2011

Arabisch-Israëlisch conflict is ideologisch van aard

.
Een passage uit een artikel van Timon Dias op Volkskrant.nl:

De aard van het Arabisch-Israëlisch conflict is niet territoriaal, maar ideologisch. De islam speelt hierbij een belangrijke rol. De islamitische wereld kan een nationale Joodse aanwezigheid in het heartland van de islam nog steeds moeilijk accepteren.

Misschien zelfs nog minder dan in het verleden vanwege de regimewisselingen die zich in het Midden-Oosten hebben voorgedaan.

Het seculiere Turkije dat het kemalistische gedachtengoed belichaamde, was een vriend van Israël. Het seculiere Iran eveneens. Dat is niet langer het geval. De Turks-Israëlische vriendschap is aanzienlijk bekoeld, Iran is sinds 1979 de grootste vijand van Israël.

En waarom? Omdat de islam de overhand heeft gekregen in beide landen.
 
Zie ook:
Dossier Israël en Palestijnen
Dossier jodenhaat
Dossier islam
 
_____