maandag 6 september 2010

Persoonlijke belangen CDA-prominenten bij mislukken onderhandelingen over rechts kabinet


De afgelopen weken ging er bijna geen dag voorbij zonder dat een of andere CDA-prominent zich in de media uitsprak tegen een minderheidscoalitie van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV. Deze CDA'ers stelden dat zij
"principiële bezwaren" hadden tegen samenwerking met de PVV van Geert Wilders. In Elsevier stond afgelopen week een interessant artikel van Syp Wynia over de CDA-prominenten die zich zo in de media roerden (overigens geschreven voordat de onderhandelingen over een rechts kabinet mislukten door muitende CDA'ers onder leiding van Ab Klink). Uit het betreffende artikel blijkt dat CDA-prominenten als Ruud Lubbers, Dries van Agt, Herman Wijffels en Cees Veerman er persoonlijk (financieel) belang bij hebben dat er geen rechts minderheidskabinet komt. Een passage uit het artikel van Wynia:

De combinatie van Geert Wilders, Mark Rutte en Maxime Verhagen werd door (...) gevestigde belangen met argusogen gevolgd. De onderhandelaars delen, zij het in verschillende mate, een zekere affiniteit met Israël, die niet wordt gepikt door Dries van Agt, die een clubje heeft opgericht waarin niet minder dan zes prominente CDA-tegenstanders van de onderhandelingen met PVV en VVD zitten: Stichting The Rights Forum. Van Agt en de zijnen wensen, al dan niet in het kielzog van hun affiniteit met de Palestijnen, ook geen kwaad woord over de islam te horen.

Wilders en Rutte willen (zeer) fors korten op de ontwikkelingshulp, terwijl veel CDA-prominenten zich juist, onder meer in diverse bestuursfuncties, hebben verbonden met de gesubsidieerde hulpindustrie. Velen van hen zijn 'Worldconnector' van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), die de ontwikkelingshulpuitgaven juist wil opvijzelen. In die kringen wordt ook Maxime Verhagen niet helemaal vertrouwd. Die dreigt subsidie te stoppen voor organisaties die anti-Israëlpropaganda maken en is bezig de topsalarissen bij de hulpclubs door te lichten.

De CDA-prominenten Frans Andriessen, Hans van den Broek, Pieter Kooijmans, Tineke Lodders, Doekle Terpstra en Bert de Vries zitten in de "Raad van Advies" van de eerder genoemde anti-Israël-organisatie van Dries van Agt. Samen met Van Agt zochten zij veelvuldig de publiciteit met hun afkeer van de PVV.

Tot de
"Worldconnectors" van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling horen de CDA-prominenten Herman Wijffels, Ruud Lubbers, Jos van Gennip en Doekle Terpstra (allemaal tegenstanders van samenwerking met de PVV). Andere "Worldconnectors" zijn overigens de islamist Tariq Ramadan en Miriyam Aouragh. Laatstgenoemde maakt deel uit van de Internationale Socialisten, een extreem-linkse organisatie met veel sympathie voor de islamitische terreurorganisaties Hamas en Hezbollah.

Uit het artikel van Syp Wynia blijkt bovendien dat nogal wat CDA-prominenten deel uitmaken van de zwaar gesubsidieerde milieulobby-sector. Cees Veerman is bijvoorbeeld voorzitter van
Natuurmonumenten en hoogleraar "duurzame plattelandsontwikkeling in Europees perspectief" aan de Universiteit van Tilburg. Tevens was hij voorzitter van de Deltacommissie, die adviseerde tientallen miljarden uit te geven aan dijkverhogingen. Dit advies was gebaseerd op een excessieve stijging van de zeewaterspiegel ten gevolge van klimaatverandering. Het advies van de "commissie-Veerman" werd uitgebracht in 2008, een jaar nadat de de klimaat-apocalyptische film An Inconvenient Truth goedgelovige mensen de stuipen op het lijf joeg. De CDA-prominenten met belangen in de milieulobby-sector weten dat een rechts kabinet zou bezuinigen op allerlei "groene" subsidies. Zowel de PVV als de VVD zien bijvoorbeeld niets in het subsidiëren van inefficiënte windernergie. Zo zei VVD-leider Mark Rutte eerder dit jaar tijdens een verkiezingsdebat dat "die gekke windmolens alleen op subsidie draaien".

Opvallend is overigens dat de persoonlijke (financiële) belangen van CDA-prominenten nauwelijks door journalisten worden belicht. Het artikel van Syp Wynia in Elsevier en een eerder
artikel van Martijn Koolhoven in De Telegraaf vormen daarop een uitzondering. De linkse sigantuur van een groot deel van de journalisten zal daarbij waarschijnlijk een grote rol spelen. Veel journalisten delen hun afkeer van een rechts kabinet met de eerder genoemde CDA-prominenten. "Ongewenste wetenswaardigheden" over de persoonlijke (financiële) belangen van die CDA'ers verzwijgen veel journalisten daarom liever.


Zie ook:

Van Agt: Niet praten met PVV, wel met Hamas

Belangenverstrengeling bij linkse CDA-kopstukken


_____