dinsdag 17 augustus 2010

De koran is een verwerpelijk boek


Gerry van der List in een commentaar in Elsevier (7 augustus 2010):

Volgens de heilige schrift van de moslims zijn vrouwen tweederangswezens die hun man moeten dienen en gehoorzamen. Homoseksualiteit staat te boek als een gruwel, joden worden omschreven als 'apen, zwijnen en duivelsdienaren'. Ongelovigen worden hel en verdoemenis in het vooruitzicht gesteld. De volgelingen van Allah krijgen de opdracht de aanbidders van andere godsdiensten en atheïsten keihard te bestrijden. Het doel van de strijd is een wereldwijde triomf van de islam. Dit is niet de boodschap in een enkele geïsoleerde passage, dit is de krijgszuchtige moreel die er in de 114 hoofdstukken van de Koran continu wordt ingehamerd.

In 2005 publiceerde Elsevier een uitgebreid artikel van Gerry van der List over de koran. Dit artikel kunt u hier vinden. Twee jaar later publiceerde Liberaal Reveil een artikel van M.S.H. Frankenvrij (een pseudoniem), waarin de koran aan de Westerse beschaving en rechtsorde wordt getoetst (pdf). Het is overigens simplistisch de koran met de bijbel te vergelijken, argumenteert Pieter W. van der Horst op Trouw.nl.

_____