vrijdag 16 juli 2010

Het rode boekje van Max van den Berg


Op 10 mei 2007 werd op de oude website van Lux et Libertas het onderstaande artikel gepubliceerd. Bij deze de herpublicatie.

De prominente PvdA'er Max van den Berg heeft speciaal voor jongeren een boekje geschreven, getiteld Werkplaats Europa: uit de praktijk van een EuroparlementariĆ«r. Hoewel hij zelf beweert dat het geen politiek pamflet is, weet iedereen die Van den Berg enigszins kent dat de hij alles en iedereen door een rode bril bekijkt. Nadat hij in 1979 partijvoorzitter van de PvdA werd, kwam hij vaak in bosting met zijn partijleider Joop de Uyl. Laatstgenoemde vond Van den Berg namelijk te links. U leest het goed: zelfs "Ome Joop", door de Linkse Kerk al bijna twintig geleden zalig verklaard, vond Van den Berg te radicaal. Dat Van den Bergs Werkplaats Europa een politiek pamflet is blijkt overigens ook uit de belangrijkste onderwerpen in het boek: "ontwikkelingssamenwerking", milieu en "sociale vooruitgang". Volgens het Nederlands Dagblad liggen die onderwerpen Van den Berg het meest aan het hart, wat wij natuurlijk best willen geloven aangezien hij op die drie terreinen al decennia lang zijn beurs met belastinggeld vult. De Groninger, die altijd bewondering heeft gehad voor communistische regimes, betaalt de eerste oplage van zijn boekje (tweeduizend exemplaren) overigens uit eigen beurs. Zijn beurs wordt echter — zoals eerder opgemerkt — grotendeels gevuld met belastinggeld, dus de facto financiert hij die eerste oplage met andermans geld. Zoals het een echte salon-socialist betaamt.

_____