zaterdag 3 juli 2010

Islamitische scholieren presteren slechter dan andere scholieren met een migratie-achtergrond

.
Jaap Dronkers — hoogleraar aan de Universiteit Maastricht — in een artikel in de Volkskrant:

Leerlingen uit islamitische landen halen lagere onderwijsprestaties dan vergelijkbare leerlingen uit niet-islamitisch Azië (India, Vietnam, China, Korea). Dat komt steeds terug in alle internationale vergelijkingen. Dat verschil tussen migranten uit islamitische landen en andere migranten blijft bestaan, ongeacht hoe goed men rekening houdt met de sociale en culturele ouderlijke achtergrond.

Het argument dat kinderen van hooggeschoolde politieke vluchtelingen uit Iran of Afghanistan het wel beter op school doen, slaat de plank mis. Dat ligt eerder aan het hoge opleidingsniveau dan aan de islamitische achtergrond van hun ouders, want in vergelijking met kinderen van even hoog geschoolde migranten uit China of Vietnam scoren zij lager.

_____