maandag 14 juni 2010

Willem-Alexander is voor zelfcensuur

.
Op 28 april 2007 werd op de oude website van Lux et Libertas het onderstaande artikel gepubliceerd. Destijds luidde de titel Wim-Lex roept op tot zelfcensuur. Bij deze de herpublicatie, onder de nieuwe titel Willem-Alexander is voor zelfcensuur.

Gisteravond zond de staatsomroep een interview uit met Wim-Lex, die mentaal gehandicapte nitwit die Trix 40 jaar geleden heeft geworpen. In het betreffende interview buigt hij diep voorover voor de islamofascisten in ons land, die de vrijheid van meningsuiting om zeep willen helpen (bijvoorbeeld door middel van een paar kogels en een slagersmes). Als ware dhimmi, die anticipeert op een land dat over enkele decennia wel eens een moslimland kan zijn, vindt Wim-Lex dat bepaalde mensen wat vaker hun mond moeten houden. Wie dat volgens hem zouden moeten doen, moge duidelijk zijn. Gezien de sympathieën van de Oranjes is zijn advies aan islam-critici gericht. Verschillende leden van het Nederlandse koningshuis — waaronder Wim-Lex — hebben in het verleden immers duidelijk laten blijken tot de islam-apologetische multiculti-sekte te behoren.

Toen Theo van Gogh door de islamitische terrorist Mohammed Bouyeri werd afgeslacht, ging de koningin niet naar Van Goghs vrienden en familie. Zij betuigde ook geen steun aan Ayaan Hirsi Ali, die werd bedreigd in de brief die met een mes op Van Goghs lichaam was gespietst. In plaats daarvan ging Trix tien dagen na de moord op Theo van Gogh naar het Amsterdamse jongerencentrum Argan, om daar met moslimjongeren te kouten.

Niet alleen door haar daden, maar ook in haar bewoordingen laat Trix haar sympathieën blijken. Dat doet zij bijvoorbeeld in haar kersttoespraken, waarin zij een grote vrijheid krijgt haar eigen standpunten te verkondigen. In de kersttoespraak van 2003 zei Trix bijvoorbeeld dat de vrijheid van meningsuiting "een keerzijde in verantwoordelijkheid" heeft, waarmee zij gelijksoortige bewoordingen gebruikte als lieden als Piet Hein Donner en Job Cohen (die stelselmatig oproepen tot zelfcensuur met betrekking tot de islam). In haar kersttoespraak van 2006 maakte Trix het nog bonter, toen zij beweerde dat de vrijheid van meningsuiting niet alleen door de wet wordt beperkt, maar ook door andere "normen". Bovendien zei Trix dat er geen recht om te beledigen bestaat, een recht dat volgens Ayaan Hirsi Ali wel bestaat (zoals laatstgenoemde bijvoorbeeld in haar Engelstalige toespraak The right to offend op 9 februari 2006 in Berlijn beargumenteerde). Nu weet bijna iedereen dat moslims heel lange tenen hebben en al moord en brand schreeuwen om een paar cartoons. Toch vindt Trix schijnbaar dat men rekening moet houden met de gevoelens van snel gekrenkte moslims.

Een ander lid van het koningshuis dat herhaaldelijk blijk geeft van multiculti-denkbeelden is Máxima. Zo reikt zij jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit, drie prijzen voor organisaties die bezig zijn met de "multiculturele samenleving". Ook zat zij samen met de Paul Rosenmöller en Hans Dijkstal in de commissie-PaVEM, zogenaamd bedoeld voor de integratie van allochtone vrouwen, maar in werkelijkheid vooral een commissie die multiculturalisme predikte.

De houding van het Nederlands koningshuis ten opzichte van de "multiculturele samenleving" komt overigens deels voort uit eigenbelang. In een artikel in HP/De Tijd (22 april 2005) schreef Thieu Vaessen het volgende over de Oranjes:

De familie snapt heel goed dat de monarchie alleen kan overleven als die gedragen wordt door de Nederlandse bevolking, en die bevolking bestaat voor een steeds groter deel uit niet-westerse allochtonen. Dus is het zaak ervoor te zorgen dat ook Marokkaanse, Turkse, Afghaanse, Ghanese en Surinaamse Nederlanders — om maar een paar voorbeelden te noemen — op 30 april met vlaggetjes staan te zwaaien. En dat gaat niet vanzelf. Vandaar de warme toespraken, de fondsen ten behoeve van integratie, de multiculturele prijzen, de bezoeken aan achterstandsbuurten en de verre reizen naar warme landen. Een allochtoon moet wel heel weinig geïntegreerd zijn, wil hem de goede bedoelingen van het Nederlandse koningshuis ontgaan.

Gezien de demografische ontwikkelingen in ons land, zal de houding van de Oranjes waarschijnlijk alleen maar erger worden.

_____