dinsdag 15 juni 2010

Daling criminaliteit VS door 'law and order'-aanpak

.
Op 8 mei 2007 werd op de oude website van Lux et Libertas het onderstaande artikel gepubliceerd. Destijds luidde de titel Interessant artikel over criminaliteit in Verenigde Staten. Bij deze de herpublicatie, onder de nieuwe titel Daling criminaliteit in VS door 'law and order'-aanpak.

In de Elsevier-editie van 28 april 2007 stond een interessant artikel van Diederik van Hoogstraten over de Verenigde Staten. Sinds 1990 is in dat land de criminaliteit sterk gedaald. De criminoloog Franklin Zimring deed als eerste uitvoerig onderzoek naar de oorzaken en schreef het boek The Great American Crime Decline (2007). De plaats waar de criminaliteit het sterkst is gedaald is New York, waar vier soorten misdrijven — moord, beroving, inbraak en autodiefstal — in de periode 1990-2000 zelfs met meer dan 70 procent afnamen. Dat is vooral het gevolg van het veiligheidsbeleid van de Republikein Rudolph Giuliani, die in de periode 1994-2002 burgemeester was. Volgens Zimring, die in het artikel in Elsevier uitvoerig aan het woord komt, was het eerst en vooral agressief politiewerk dat de veiligheid in New York vergrootte. Van Hoogstraten schrijft daarover het volgende:

Ten eerste kwamen er in vijf jaar dertienduizend nieuwe politiemensen bij, van wie negenduizend in uniform. Gewoon meer blauw op straat dus, zichtbare, vaak jonge agenten die hands-on-werk doen, 'agressief zichtbaar'.

Dit is de broken windows theory genoemd. Als er iets kleins is – gebarsten ramen in vervallen wijken, kleine criminelen die zwartrijden – dan kun je besluiten om daar niks tegen te doen. Dat schept een sfeer waarin iedereen denkt dat alles maar mag. Zimring beseft 'dat dit mogelijk bekend klinkt voor Nederlanders'. Of je pakt de kleine zaken aan – hard. Dan blijkt vaak dat daders ook voor andere zaken worden gezocht. Je haalt ze van de straat, brengt zo concreet de criminaliteit omlaag en geeft de boodschap: pas op.

De tweede oorzaak van de dalende criminaliteit was goed bestuur:

Het was ook cruciaal om machtmisbruik en misdragingen van agenten te voorkomen, en als die zaken toch voorkwamen, ze snel waar te nemen en te bestraffen.

"Je moet oppassen dat je geen politiestaat krijgt. Daarom is politieke controle zo belangrijk", aldus Zimring.

De dalende criminaliteit — niet alleen in New York, maar ook in de rest van de Verenigde Staten — wordt echter nauwelijks begrepen:

Onder veel criminologen en in de mainstream media – grote kranten als The New York Times en tv-zenders als CNN – werd en wordt de nieuwe veiligheid niet goed gezien, beschreven of zelfs geaccepteerd. De conservatieve journaliste Heather Mac Donald heeft geschreven dat 'linkse' journalisten en wetenschappers de ontwikkelingen gewoon niet willen aanvaarden. Het past slecht in hun wereldbeeld als je stelt dat de politie een cruciale, positieve rol speelt bij de verbeterde levenskwaliteit.

Zimring, die duidelijk maakt geen Republikein te zijn, beaamt dat er een grote mate van onbegrip over de dalende criminaliteit bestaat. Over Giuliani zegt de criminoloog dat hij met de aanpak van de criminaliteit en de hervorming van de politie goed werkt heeft geleverd. "Dat zou links ook moeten onderkennen, want iedereen kan er wat van leren", aldus Zimring.

_____