vrijdag 9 april 2010

WikiLeaks-video 'Collateral Murder' opgeklopt door links journaille

.
Afgelopen dinsdag besteedde het linkse journaille in ons land uitgebreid aandacht aan videobeelden die zijn opgenomen vanuit een Amerikaanse Apache-helikopter boven de Iraakse hoofdstad Bagdad. De beelden zijn uit 2007 en tonen hoe vanuit de helikopter het vuur wordt geopend op personen op de grond. De redactie van NOVA is zo onzorgvuldig om de personen op haar website "burgers" te noemen, terwijl uit de beelden duidelijk blijkt dat enkele personen op de grond wapens dragen. Dat is volgens WikiLeaks, die de beelden onder de titel Collateral Murder op het internet heeft gepubliceerd, echter heel normaal. Schijnbaar is WikiLeaks van mening dat Amerikaanse militairen pas mogen schieten als eerst op hen geschoten wordt.

Dat zal waarschijnlijk ook de mening van Arnold Karskens zijn, die voor zijn optreden in Pauw & Witteman deze keer zijn tulband had thuisgelaten. Volgens hem is er sprake van een oorlogsmisdaad. Teleurstellend was overigens dat deze praatjesmaker nauwelijks weerwoord kreeg van de Nederlandse generaal Hans Couzy. En ├íls Couzy al iets zei, dan ging het vooral over het Nederlandse leger (Karskens mocht van hem zomaar de Amerikaanse bondgenoot door het slijk halen, die in de ogen van de — aan de SP angehauchte — journalist sowieso "de Grote Satan" is). Slechts als Karskens ook het Nederlandse leger door het slijk probeerde te halen, deed Couzy zijn mond open en diende hij de praatjesmaker van repliek.

In de video hieronder komen feiten ter sprake die in de berichtgeving van het NOS Journaal, RTL Nieuws, NOVA en Pauw & Witteman niet of nauwelijks ter sprake kwam. Megyn Kelly bespreekt samen met Trace Gallagher de WikiLeak-video._____