zaterdag 17 april 2010

Democratische senator hekelt antiterrorismebeleid van Barack Obama

.
In tegenstelling tot het Nederlandse parlement bestaat er in het Amerikaanse parlement (Congres en Huis van Afgevaardigden) geen strikte fractiediscipline. De Amerikaanse senator Joe Lieberman maakt van die vrijheid gebruik. Hoewel hij officieel een Democraat is, volgt hij niet steeds de Democratische partijlijn. Hij wordt daarom ook wel als independent ("onafhankelijk") bestempeld. Deze onafhankelijkheid blijkt ook uit zijn recente kritiek op zijn partijgenoot Barack Obama. Lieberman is namelijk voorzitter van het Homeland Security Committee, een werkgroep van senatoren die gespecialiseerd zijn op antiterrorismebeleid. Als voorzitter van die werkgroep ergert Lieberman zich aan het antiterrorismebeleid van de Obama-regering.

Joe Lieberman noemt het "Orwelliaans" dat de Obama-regering onder meer de term "islamitisch extremisme" niet meer wil gebruiken in regeringsdocumenten. Eerder al kwam er geen enkele verwijzing naar islamitisch extremisme voor in het Pentagon-onderzoek naar de aanslag op Fort Hood. Liebermans groeiende frustratie over dit beleid heeft ertoe geleid dat hij een brief heeft gestuurd naar John Brennan, een belangrijke adviseur van Obama op het gebied van antiterrorisme. In die brief stelt Lieberman dat het een misstap is de vijand niet als islamitisch extremisme te identificeren: "The failure to identify our enemy for what it is, violent Islamist extremism, is offensive and contradicts thousands of years of accepted military and intelligence doctrine to know your enemy."

Joe Lieberman is overigens niet de enige Democraat die kritiek heeft op de (zelf-)censuur van de Obama-regering met betrekking tot islamitisch terrorisme. Zo ergerde Ed Koch, de voormalige burgemeester van New York, zich aan deze politieke correctheid van de Obama-regering na de aanslag op Fort Hood.

_____