zaterdag 3 april 2010

Genocide-tentoonstelling uitgesteld na Turks protest

.
Op 10 april 2007 werd op de oude website van Lux et Libertas het onderstaande artikel gepubliceerd. Bij deze de herpublicatie.

De Verenigde Naties - die 'gezellige' organisatie die door misdadige regimes wordt gedomineerd - heeft een tentoonstelling over de genocide in Rwanda uitgesteld, omdat Turkije bezwaar heeft gemaakt tegen een verwijzing naar de massamoord op Armeniërs in Turkije ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Het is op zich opvallend dat de VN überhaupt aandacht aan de genocide in Rwanda besteedt, aangezien die organisatie is geobsedeerd door Israël en de genocide in Rwanda niet op het konto van de Israëliërs kan worden geschreven.

Hoe dan ook, historici nemen algemeen aan dat de Turken naar schatting anderhalf miljoen Armeniërs vermoordden ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. De slachtpartij wordt beschouwd als het eerste geval van genocide in de 20ste eeuw. De internationale gemeenschap strafte Turkije destijds niet of nauwelijks en Adolf Hitler nam dat met interesse waar. Kort voordat nazi-Duitsland begon met de systematische uitroeiing van de joden, stelde Hitler de retorische vraag: "Wie herinnert zich vandaag nog de uitroeiing van de Armeniërs?"

De christelijke Armeniërs waren voor de Eerste Wereldoorlog overigens ook talloze malen onderworpen aan de wreedheid van hun islamitische landgenoten. Zo werden tussen 1894 en 1897 naar schatting 200.000 Armeniërs vermoord onder het regime van sultan Abdoel Hamid.

_____