zaterdag 9 januari 2010

Prominente Democraat hekelt anti-terreurbeleid Obama

De Obama-regering krijgt in de Verenigde Staten veel kritiek op haar anti-terreurbeleid. Overigens terechte kritiek, want tot op heden hebben Obama en consorten de terrorismedreiging vooral gebagatelliseerd. Vandaar dat niet alleen Republikeinen de laksheid van de Obama-regering aan de kaak stellen. Er zijn ook Democraten die alles behalve gelukkig zijn met het gebrek aan urgentie met betrekking tot (islamitisch) terrorisme. Een voorbeeld daarvan is Ed Koch, de voormalige burgemeester van New York (1978-1989), die voor de presidentsverkiezingen van 2008 nog campagne voor Obama voerde. Zo schreef hij recent een kritisch commentaar, met de veelzeggende titel Obama moet de terreurdreiging niet bagatelliseren. In een gesprek met FOXNews-journalist Neil Cavuto gaf hij een toelichting op zijn commentaar:

_____