zondag 8 november 2009

Over Lux et Libertas


Belangrijke opmerking
Dit is niet de website van de notoire complotdenker Micha Kat. Die website kunt u elders op het web vinden.

De betekenis van “Lux et Libertas”
Lux et Libertas betekent in de Latijnse taal “Licht en Vrijheid”. “Licht” is een verwijzing naar de Verlichting en “Vrijheid” is een verwijzing naar liberalisme. “Lux et Libertas” wordt als motto gebruikt door NRC Handelsblad, ooit een liberale krant, maar tegenwoordig een propagandablad voor politiek-correct Links. Gelukkig heeft de website die u nu bezoekt geen enkele band met NRC Handelsblad.

Vrij denken en liberalisme
Lux et Libertas bestaat uit drie websites: een Nederlandse editie, een Engelstalige
internationale editie en een Duitse editie. Alle websites zijn ter bevordering van vrij denken en weerbaar liberalisme. De redacteur van de websites is een Nederlander met een gezonde afkeer van collectivistische ideologieën, zoals marxisme (socialisme en communisme), nationaal-socialisme en de islam. De laatstgenoemde (politiek-religieuze) ideologie is op dit moment de grootste bedreiging voor de Westerse beschaving, met name in West-Europa. Vandaar dat de islam een terugkerend onderwerp op de websites van Lux et Libertas is.

Geen vrijheid van meningsuiting in Nederland
In Nederland bestaat er geen First Amendment (een Grondwettelijk amendement dat de vrijheid van meningsuiting in de Verenigde Staten beschermt). Niet alleen kunnen webmasters voor hun eigen publicaties worden vervolgd, maar tevens voor reacties van bezoekers van hun websites. Hoewel ik een free speech junkie ben, wil ik geen vervolging riskeren ten gevolge van reacties van anderen. Vandaar dat men als bezoeker niet op de drie websites van Lux et Libertas kan reageren. Hopelijk heeft u daarvoor begrip. 

Domeinnaam
Via luxetlibertas.com
kunt u Lux et Libertas bereiken.


_____